SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Župan Velenja podpredsednik združenja mestnih občin

3. 2. 2021

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je bil včeraj na redni 30. skupščini Združenja mestnih občin Slovenije imenovan za podpredsednika združenja. Mandatna doba je dve leti in prične teči z današnjim dnem.

Združenje bo še naprej dajalo poudarek izboljšanju sistema financiranja občin na način, da mestne občine ne bodo več prikrajšane. Z institutom povprečnine se v okviru obstoječega sistema namreč mestnim občinam ne zagotovi dovolj sredstev za pokrivanje stroškov izvajanja zakonsko določenih nalog. Prav tako si bo prizadevalo za neprekinjeno nadaljevanje mehanizma CTN in za ustrezno stopnjo sofinanciranja evropskih projektov vseh mestnih občin.

Združenje mestnih občin Slovenije je interesno združenje na nacionalni ravni, ki zastopa interese mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Povezuje se s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodeluje z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve in aplikacije znanj ter izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih ter negospodarskih javnih služb.

Za predsednika združenja je bil izvoljen Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji