SI

Konferenca »Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini«

20. 5. 2019

Na pobudo Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje bo, pod pokroviteljstvom Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, v sredo, 5. junija 2019, v Vili Bianci v Velenju, s pričetkom ob 10. uri konferenca z naslovom »Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini«.

Namen konference je, s pomočjo vabljenih predavateljev, ki so v vlogi načrtovalcev odločitev o prihodnosti energetike v Sloveniji, seznaniti lokalno skupnost ter zainteresirano javnost z energetskim konceptom Republike Slovenije ter v povezavi z njim z načrtom za prihodnje delovanje energetskih družb Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj.

Na konferenci bodo vabljeni predavatelji predstavili:

- Energetski koncept Republike Slovenije,
mag. Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo;

- Okoljevarstveni vidiki uresničevanja energetskega koncepta Republike Slovenije,
mag. Marko MAVER, državni sekretar za področje okolja na Ministrstvu za okolje in prostor;

- Razvojni načrt proizvodnje in naložb v Holdingu slovenske elektrarne,
mag. Stojan NIKOLIĆ, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne;

- Načrt dolgoročno zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo,
mag. Aleksander MERVAR, direktor družbe ELES;

- Pridobivanje premoga v Premogovniku Velenje,
mag. Ludvik GOLOB, generalni direktor Premogovnika Velenje;

- Proizvodnja električne in toplotne energije v Termoelektrarni Šoštanj,
Mitja TAŠLER, direktor Termoelektrarne Šoštanj.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava do vključno ponedeljka, 3. junija 2019, na e-naslov info@crti.si. Število razpoložljivih mest za udeležbo na konferenci je omejeno.

 

Deli s prijatelji