SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode v Šaleški dolini v letu 2019

14. 1. 2019

Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in z vsebino Strokovnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas seznanjamo z načini in časovnimi roki obveščanja o kakovosti pitne vode. V tabeli so prikazani načini obveščanja za primere odstopanj, omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, neskladnosti v hišnem omrežju, izvajanja korektivnih ukrepov ter poročanja o kakovosti pitne vode in dostopanja do informacij o pitni vodi.

Načini obveščanja in podajanja informacij o kvaliteti pitne vode v Šaleški dolini v letu 2019 
https://www.kp-velenje.si/index.php/dejavnosti/tehnologije-in-nadzor/pitna-voda

Pomembno je vedeti, kako se odzvati, kadar voda ni pitna
Zdravstveno ustrezna pitna voda je ključnega pomena za zdravje vsake skupnosti. Zato je pomembno, da smo pripravljeni tudi na morebitne izredne razmere in ustrezno seznanjeni, na kakšen način bomo v teh primerih obveščeni in kako se odzvati v primeru, ko voda ni pitna. V ta namen imamo v Komunalnem podjetju Velenje vsako leto izdelan in na spletnih straneh objavljen načrt obveščanja uporabnikov v primeru izvajanja ukrepov omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode na območjih, ki jih oskrbuje javni vodovod podjetja, v primeru neskladnosti vzorcev pitne vode v hišnih omrežjih in v primeru odpravljanja večjih okvar in sanacij vodovodnega omrežja.

Kaj zajema načrt obveščanja uporabnikov pitne vode?
Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode v Šaleški dolini zajema nabor sredstev javnega obveščanja, ki bi jih v podjetju uporabili za obveščanje uporabnikov v primeru, ko voda zaradi različnih razlogov ne bi bila primerna za uporabo. Namreč naravne nesreče (poplave, potresi, žled, nevihte, suša …), rutinske napake (okvare na cevovodih, napake v delovanju črpalk ali opreme, izpadi električne energije …) in druge nepredvidljive nesreče (razlitje nevarnih snovi v prometnih nesrečah ipd.) lahko neposredno vplivajo na kvaliteto pitne vode. Če bi bile težave neobvladljive in bi pitje vode predstavljalo tveganje za uporabnike, bi v podjetju takoj izvedli obveščanje uporabnikov s pomočjo sredstev javnega obveščanja, ki so navedena v načrtu obveščanja. Uporabniki bi bili obveščeni o potrebnih ukrepih, kot so prepoved pitja vode iz javnega vodovoda, prekuhavanje vode, možnostih nadomestne oskrbe, priporočilo pitja embalirane vode, prepoved pitja vode iz pipe za rizične skupine ipd. Javne ustanove, kot so vrtci, šole, zdravstvene ustanove, domovi za ostarele, in živilske obrate bi obvestili tudi osebno.
Načrt obveščanja uporabnikov vključuje tudi ustaljene postopke obveščanja s pomočjo sredstev javnega obveščanja v primeru večjih okvar in sanacij vodovodnega omrežja.

Komu oziroma kam sporočiti, če so težave s pitno vodo?
V primeru, da imate pomisleke glede kakovosti pitne vode ali težave zaradi nezadostne oskrbe, lahko to sporočite 24-urni dežurni službi Komunalnega podjetja Velenje na telefonski številki 03 898 94 20 ali 031 393 420 ali pokličete na brezplačno številko 080 80 34.

Kje uporabniki dobijo informacije o kvaliteti pitne vode?
Informacije o kakovosti pitne vode so objavljene na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje www.kp-velenje.si. Vprašanja o kakovosti pitne vode nam lahko pošljete na elektronski naslov pitnavoda@kp-velenje.si. Vsi rezultati analiz pitne vode so dostopni na vpogled v službi za tehnologije in nadzor, ki ima svoje prostore v objektu centralne čistilne naprave Šaleške doline na Primorski cesti 8a v Šoštanju.

 

Deli s prijatelji