SI

Objavljena prednostna lista za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem

10. 1. 2019

Mestna občina Velenje je danes na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si objavila prednostno listo za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem prijaviteljev na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanja v najem. Na razpis, ki je bil objavljen maja lani, se je prijavilo 408 prosilcev, od tega je bilo 396 vlog upravičenih. Na listi A je 335 (dodelitve in zamenjave) prosilcev, na listi B pa 37 (dodelitve in zamenjave). V času obdelave vlog je bilo nekaj odstopov od vlog in nekaj rešitev po prejšnji listi. V Mestni občini Velenje, ki ima v lasti približno 850 stanovanj, smo od leta 2009 rešili 756 stanovanjskih problemov in od leta 2011 prodali 46 stanovanjskih enot.

Prednostna lista zajema Listo A za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in Listo B za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo.

Ob javnem razpisu, v katerem je poseben poudarek namenjen reševanju stanovanjskega vprašanja mladih družin, smo zbirali tudi vloge za zamenjavo stanovanj. Občina lahko na podlagi 28. člena republiškega pravilnika v okviru svojih zmožnosti omogoči menjave najemnih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji, legi, višini najemnine in stanovanjskih stroških. Za upravičence do zamenjave stanovanj je sestavljen poseben seznam A in B.

Seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, ne bomo objavili, ker števila razpoložljivih stanovanj ni mogoče vnaprej predvideti. Stanovanja bomo dodeljevali skladno s številom upravičencev na prednostni listi in seznamom za zamenjavo glede na primerno stanovanjsko površino ter višino najemnine.  

Lista je na voljo za ogled tudi v avli Mestne občine Velenje. V četrtek, 17. januarja 2019, pa bo objavljena v časniku Naš čas.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

LISTA (4.46 MB)
Deli s prijatelji