SI

Informacijska pisarna za projekt severnega dela tretje razvojne osi

8. 1. 2019

Informacijska pisarna za projekt severnega dela tretje razvojne osi, ki je pričela delovati junija lani v prostorih Mestne občine Velenje (Titov trg 1, sejna soba v 3. nadstropju), bo odslej odprta enkrat mesečno, in sicer vsako PRVO SREDO v mesecu od 13. do 14. ure (v primeru praznika se prestavi na drugo sredo v mesecu).

Z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja zadev je zaželeno vnaprejšnje posredovanje vprašanj na naslov info@dars.si, vsebujejo pa naj:

·        podatke o tangirani parceli (parcelna številka in katastrska občina) in

·        kratek opis problematike.

Deli s prijatelji