SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

V soboto gasilska vaja na Avtobusnem postajališču Velenje

6. 10. 2009

Ob mesecu požarne varnosti bo v soboto, 10. oktobra 2009, na Avtobusnem postajališču Velenje potekala enodnevna kombinirana praktična gasilska vaja, ki se bo pričela ob 10. uri.
Z vajo bodo preverili operativno usposobljenost, pripravljenost in skupno delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. Preizkusili bodo njihovo ukrepanje ob gašenju požara na poslovnem objektu ter odpravljanju posledic nesreč: reševanje ponesrečencev iz ogroženih objektov, gašenje notranjega požara, iskanje pogrešanih oseb v ogroženem objektu, ukrepanje v primeru prometne nezgode. Preverili bodo postopke ukrepanja, obveščanja in alarmiranja ob večjem požaru ali množični nesreči.

Vajo bodo med potekom tudi ustrezno komentirali. Vsa vozila udeležencev vaje bodo med vožnjo uporabljala z zakonom predpisane zvočne in svetlobne signale.

V času vaje bo moten promet po Kopališki cesti in v okolici Avtobusnega postajališča Velenje. Ob 11. 30 bopred Gasilskim domom Velenjezbor vseh udeležencev s tehniko, kjer pričakujemo tudi policijsko enoto za protibombno delovanje, ki bo prikazala svoje delovanje in opremo.

Vajo organizirajo Gasilsko poveljstvo Mestne občine Velenje, Štab Civilne zaščite Mestne občine Velenje ter Mestna občina Velenje. V vaji sodelujejo poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Velenje in ustrezne službe Uprave Mestne občine Velenje, gasilsko poveljstvo Mestne občine Velenje ter gasilske enote gasilskega poveljstva Mestne občine Velenje in PGE Gorenje, NMP Zdravstveni dom Velenje, Policijska postaja Velenje, enote Civilne zaščite Mestne občine Velenje, operativni sestavi društev in organizacij, vključenih v sistem zaščite in reševanja, ter Izpostava URSZR in ReCO Celje.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijatelji