Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Šport

Mestna občina Velenje je za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov ustanovila javni zavod Rdeča dvorana ŠRZ, v okviru katerega deluje tudi Športna zveza Velenje.

Mestna občina Velenje, Rdeča dvorana ŠRZ in ŠZ Velenje s svojo športno infrastrukturo skrbijo za osnovne pogoje in s tem tudi s sredstvi, da bi šport približali čim večjemu številu ljudi, predvsem otrokom, mladini kot tudi športno aktivnim prebivalcem. Preko športnih društev je v občini organiziranih veliko športnih panog, za katere Mestna občina Velenje namenja sredstva iz proračuna na osnovi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa.

Področje "športa" zajema športne dejavnosti, ki se izvajajo na območju občine oz. možnosti za izvajanje in organizacijo športnih dejavnosti.

Športni objekti

Športna zveza

Športna društva in klubi

Predstavnike športnih društev, klubov, zvez in ostalih, ki so našteti na teh straneh prosimo, da nam eventuelne spremembe svojih podatkov javijo na naslov splet@velenje.si. Za točnost podatkov ne odgovarjamo!

Koristne povezave

Zakonodaja na področju športa

  • Zakon o športu (Uradni list RS, št.29/2017, 21/2018 – ZNOrg, 82/2020 in 3/2022 - ZDeb)

  • Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/2014)

  • Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008 - odl. US, 95/2008 - skl. US, 58/2009, 39/2011, 21/2018 – ZNOrg)

  • Odlok o postopku za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV., št. 9/2019)

  • Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2022 (Uradni vestnik MOV 14/2021)

Arhiv

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOV iz proračuna MOV za leto 2022 (spletna stran MO Velenje www.velenje.si).