Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Kultura

Kultura na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja.

Na tem mestu se nahajajo podatki o kulturnih ustanovah in društvih ter naravni in kulturni dediščini.

Kulturne ustanove

Kulturna in umetniška društva

Samozaposleni v kulturi