SI

Analize vode jezera

Inštitut za okoljske raziskave Eurofins ERICo na območju čolnarne Velenjskega jezera izvaja od leta 2013 v poletnih mesecih redne tedenske analize vode. 

Rezultati analiz v letu 2020 so prikazani v tabeli na tej povezavi:
Analize vode Velenjskega jezera za namen kopanja pri čolnarni v letu 2020

Rezultati analiz v letu 2019 so prikazani v tabeli na tej povezavi:
Analize vode Velenjskega jezera za namen kopanja pri čolnarni v letu 2019

Rezultati analiz v letu 2018 so prikazani v tabeli na tej povezavi: 
Analize vode Velenjskega jezera za namen kopanja pri čolnarni v letu 2018

Rezultati analiz v letu 2017 so prikazani v tabeli na tej povezavi:
Analize vode Velenjskega jezera za namen kopanja pri čolnarni v letu 2017

Rezultati analiz v letu 2016 so prikazani v tabeli na tej povezavi:
Analize vode Velenjskega jezera za namen kopanja pri čolnarni v letu 2016

Rezultati analiz v letu 2015 so prikazani v tabeli na tej povezavi:
Analize vode Velenjskega jezera za namen kopanja pri čolnarni v letu 2015

Rezultati analiz v letu 2014 so prikazani v tabeli na tej povezavi:
Analize vode Velenjskega jezera za namen kopanja pri čolnarni v letu 2014

Rezultati analiz v letu 2013 so prikazani v tabeli na tej povezavi:
Analize vode Velenjskega jezera za namen kopanja pri čolnarni v letu 2013

Globine Velenjskega jezera so razvidne iz batimetrične karte. (PV Invest d.o.o., junij 2016)

Brošura Jezera Velenje