Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Razvojne priložnosti

Tipična stran publikacije
Publikacija, izdana v začetku leta 2022, prikazuje vse evidentirane večje razvojne površine v MO Velenje, namenjene bodoči poslovni in stanovanjski rabi. V njej je poleg fotografij območij posnetih z dronom prikazana tudi infrastrukturna oprema območja, delež lastnine MOV, QR koda s povezavo na tekst veljavnega prostorskega akta in šifra območja v OPN. Kjer je mogoče je dodan načrt predvidene zazidave in ocenjena razpoložljiva površina posameznih območij. Publikacija bo zaradi pogostih sprememb v prostoru obnovljena večkrat letno.
Mesto Velenje je ravno prav veliko in prav prisrčno majhno. Razdeljeno je na 3 mestne četrti in 16 krajevnih skupnosti, kar omogoča prebivalcem aktivno sooblikovanje podobe našega mesta. Velenje je eno izmed najmlajših mest v Sloveniji, ki danes šteje več kot 26 tisoč prebivalcev. Graditi so ga pričeli sredi 50 leti prejšnjega stoletja s pomočjo številnih prostovoljcev, ki so opravili več kot 2 milijona prostovoljnih delovnih ur. Prostovoljstvo se tudi v današnjem času kaže na številnih področjih delovanja. Za naše občane omogočamo veliko brezplačnih programov, s katerimi pomembno prispevamo k zmanjševanju stroškov družinskega proračuna: Mestna blagajna – plačevanje položnic brez provizije, Lokalc – brezplačen potniški prevoz, BICY – brezplačna izposoja koles, brezplačno pravno svetovanje … 

Mesto, ki je bilo nekoč prepoznavno predvsem po rudarjenju in energetiki, je danes sedež številnih družb in podjetij. Gorenje–Hisense je eden izmed največjih slovenskih izvoznikov, podjetje Plastika Skaza je bilo uvrščeno med pet najhitreje rastočih tehnoloških podjetij v Srednji Evropi, dolgoletno tradicijo delovanja imata tudi uspešni podjetji Esotech in Veplas. Veliko je še drugih proizvodnih in storitvenih družb, ki zagotavljajo številne možnosti za mreženje, izmenjavo izkušenj in znanj.

V Velenju zagotavljamo vse nivoje izobraževanja. Vstop v vrtec omogočamo vsem otrokom, katerih starši za to izkažejo interes. Po zaključenem osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju lahko zainteresirani šolanje nadaljujejo na Visoki šoli za varstvo okolja ali Fakulteti za energetiko v Velenju. Medpodjetniški izobraževalni center je pomemben vezni člen med šolskim sistemom in gospodarstvom, ki spodbuja interdisciplinarni razvoj. Glasbena šola Velenje se ponaša s številnimi osvojenimi nagradami in nazivi, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje pa zagotavlja prilagojene programe za izobraževanje odraslih. 

Zavedamo se tako pomena vseživljenjskega izobraževanja kot tudi izobraževanja za prihodnost. Prav s tem namenom smo že pripravili idejni projekt za Center prihodnosti – industrijski izobraževalni park, za katerega želimo, da postane generator odlično izobraženih človeških virov. Veliko je tudi drugih projektov, ki bodo dali nov zagon za nadaljnji razvoj našega mesta: Zelena soseska za mlade družine Zlati grič, Vodikove tehnologije …

Ponosni smo na številne prejete nagrade in nazive na različnih področjih, ki dokazujejo, da nam tudi kvaliteta življenja veliko pomeni. Velenjska plaža je bila že četrtič zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. Lani smo v okviru Slovenske velike nagrade varnosti 2021 (Slovenian Grand Security Award 2021) prejeli nagrado za najbolj varno mesto v letu 2020. Velenje je zmagovalec spletnega glasovanja v kategoriji večjih mest in nosilec posebnega priznanja »ljubljenec ljudskih src« v okviru lanske akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna.


Kot mlado mesto, z moderno arhitekturno dediščino, ki je že od svojega nastanka nekaj posebnega, želimo v našo okolico privabljati nove investitorje, ki bodo s svojimi programi in projekti soustvarjali podobo našega mesta prihodnosti.