SI

Mestna blagajna

Projekt Mestne blagajne tudi v leti 2019 in 2020 izvajamo v prostorih Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana. Občani Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj lahko položnice BREZ PROVIZIJE plačujejo na posebej označenih okencih hranilnice vsak delovni dan od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure v poslovnih enotah Delavske hranilnice Podružnica Velenje, Šaleška cesta 20, Velenje in Ekspozitura Velenje, Kidričeva cesta 12, Velenje. 

V Mestni blagajni lahko občanke in občani Mestne občine Velenje poravnajo položnice, ki jih izstavljajo:

 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje;
 • Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje;
 • ECE, d. o. o.;
 • Ferdom, d. o. o.; 
 • Festival Velenje; 
 • Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje;
 • Habit Velenje, d. o. o.;
 • Krajevna skupnost Bevče;
 • Krajevna skupnost Pesje;
 • Krajevna skupnost Plešivec;
 • Krajevna skupnost Šentilj;  
 • Krajevna skupnost Vinska Gora;
 • Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.;          
 • Mako Turnšek, d. o. o.;
 • Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje;
 • Mladinski center Velenje;
 • Naš čas, d.o.o.;
 • OŠ Antona Aškerca Velenje;
 • OŠ Gorica Velenje;
 • OŠ Gustava Šiliha Velenje;
 • OŠ Livada Velenje;
 • OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje;
 • OŠ Šalek Velenje;
 • Premogovnik Velenje, d. o. o. (pripojen PV Invest, d. o. o.);
 • PUP - Saubermacher, d. o. o.;
 • Stanovanjsko podjetje Linea, d. o. o.;
 • podjetje Staninvest, d. o. o.;
 • Šolski center Velenje;
 • T-2, d. o. o.;
 • Vesta dom, d. o. o.;
 • Vrtec Velenje;
 • MOV za najemnine garaž, najemnine vrtičkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letovanje, kupnine stanovanj, odvoz zapuščenih vozil in kazni.

Seznam partnerjev, katerih položnice se lahko brez provizije plačajo v Mestni blagajni, sproti posodabljamo.