SI

Predstavitev mestnega kolesarskega omrežja

S projektom Mestno kolesarsko omrežje želimo, da se kolesarsko omrežje v Velenju dogradi in prometno uredi. Projekt bo potekal v treh fazah, pri katerem se ena že intenzivno izvaja, z drugo pa bomo začeli kmalu. Celoten projekt želimo predstaviti našim občankam in občanom. Spodbuditi želimo kolesarjenje v mestu, saj redna uporaba kolesa pozitivno vpliva na stroške prevoza, zmanjšanje emisij škodljivih vplivov v okolje in na zdravje vsakega izmed nas.

  sejna dvorana Mestne občine Velenje
  Prost vstop
Organizator: Mestna občina Velenje
  03 8961 600
  info@velenje.si
  www.velenje.si
Deli s prijatelji