SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Obrazci

Vloge organom Mestne občine

Zaradi poenostavitve pisne komunikacije z občani smo na Mestni občini Velenje pripravili različne obrazce, ki od vlagatelja zahtevajo točno določene podatke, potrebne za izdelavo hitrega in točnega odgovora pristojnih občinskih organov. Pisni obrazec lahko izpolnite in pošljete na elektronski naslov info@velenje.si. Pravna podlaga oz. privolitev za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov je navedena na posameznem obrazcu.


Vloga v obliki Word obrazca ali e-vloga (.eV)?

Obrazci v Word obliki
Velika večina vlog MO Velenje je pripravljenih kot Word dokument, ki ga prenesete na svoj računalnik, ga odprete in izpolnite na vašem računalniku oz. ga stiskate in izpolnite ročno, nato pa izpolnjeno vlogo kot Word datoteko ali fotografijo izpolnjenega dokumenta pošljete na info@velenje.si ali ga oddate v naše vložišče v kleti upravne stavbe MOV.

Elektronske vloge
V letu 2020 smo skupaj z Ministrstvom za javno upravo (MJU) kot dodatno možnost pripravili nekaj obrazcev tudi v elektronski obliki, spodaj v naboru vseh vlog označenih s predpono .eV (elektronska vloga). Njihova posebnost je, da obrazec izpolnite kar v vašem brskalniku in ga oddate v našo Glavno pisarno s klikom na gumb "Pošlji". Za njihovo uporabo boste potrebovali DIGITALNO POTRDILO, ki bo upravnemu organu dokazalo, da ste vlogo oddali vi. 

Če digitalnega potrdila še nimate so navodila za pridobitev na spodnji povezavi, starejši od 15 let pa ga lahko pridobijo brezplačno z oddajo obrazca na Upravni enoti Velenje.
  • Fizične osebe oddajajo eVloge preko portala E-uprava.
  • Društva in ostale pravne osebe oddajate eVlogo preko portala SPOT. Več informacij o pravicah in načinu uporabe različnih subjektov je na tej povezavi.
Razlika med obema je v prilagojenem naboru razpoložljivih obrazcev eVlog.

Plačilo takse

Po Zakonu o upravnih taksah (ZUT – Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 – ZzelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je potrebno za izdajo določenih dokumentov plačati upravno takso. Višina takse je različna in je odvisna od zahtevnosti postopka. 

Takso lahko plačate ob oddaji izpolnjene vloge v Sprejemni pisarni uprave MOV z gotovino ali bančno kartico, z oddajo določenih elektronskih vlog ali preko spletnega bančništva. 


Komunalna problematika

Mirujoči promet, taksi služba

Stanovanjsko področje

Obratovanje gostinskih lokalov

Urejanje prostora in varstvo okolja

Zdravstvo in sociala

Ostalo


V kolikor svojih želja in zahtev do občine niste našli med zgornjimi obrazci, lahko svojo vlogo napišete in pošljete na digitalni naslov: 

oz. v fizični obliki na naslov: 

Mestna občina Velenje 
Vložišče

Titov trg 1 
3320 Velenje 

in v vlogi navedite:
  1. vaš točen naslov - po možnosti tudi telefon in e-pošto,
  2. datum,
  3. zadevo oz. predmet vloge in v njej kar se da točno popišite vaš problem,
  4. vaš podpis.