Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Stanovanja

Mestna občina Velenje objavlja prednostno listo za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem. V letu 2020 se je na listo A je uvrstilo 243 prosilcev, na listo B pa 42. Stanovanja dodeljujemo sproti po vrstnem redu, glede na vračanje stanovanj obstoječih najemnikov. Števila stanovanj, ki jih bomo dodelili v letih 2021 in 2022, ni mogoče predvideti; glede na izkušnje upamo na 50 stanovanjskih enot vsako leto.

Na javni razpis 2020 za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, v katerem je bil poseben poudarek namenjen reševanju stanovanjskega vprašanja mladih družin, je prispelo 346 vlog. Od prispelih vlog je bilo 10 zavrnjenih oziroma zavrženih, od upravičenih je 51 vlog za zamenjavo stanovanja. Prosilce smo obvestili o številu prejetih točk na razpisu, prav tako so prejeli odločbe o zaporednem mestu na prednostni listi. 

Ob javnem razpisu smo zbirali tudi vloge za zamenjavo stanovanj. Občina lahko na podlagi 28. člena republiškega pravilnika v okviru svojih zmožnosti omogoči menjave najemnih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji, legi, višini najemnine in stanovanjskih stroških. Za upravičence do zamenjave stanovanj sta sestavljena posebna seznama A in B.

Prednostna lista zajema listo A za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, in listo B za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo.Prednostne liste

Na spodnji povezavi enkrat mesečno pripravljamo osveženo listo stanja prosilcev na listah A in B. Obe listi vodimo v programu MS Excel in sta na vpogled kot ločena lista v eni datoteki. Lista A oz. B je vidna s klikom na zavihek v spodnjem robu tabele, kot je razvidno iz grafike na levi strani.Prednostni listi A in B (xls)

(Info: z desnim klikom na zgornjo povezavo in izbiro opcije "Shrani datoteko kot ..." se boste izognili morebitnemu odprtju v preteklosti že prenešene datoteke neposredno iz vašega diska,)