SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

PC Stara vas 2020

Predstavitev zemljišč v lasti MO Velenje namenjenih prodaji v letu 2020

Umeščenost v Sloveniji z omrežjem avtocest
Umeščenost v Sloveniji z omrežjem avtocest
Prostorski akt, ki ureja zemljišče 
Predstavitev prostora v spletni GIS aplikaciji PISO
- pogled nastavljen na Oprema prostora z GJI
  (gospodarska javna infrastruktura)


Dodatne informacije: 
pcstaravas@velenje.siUmeščenost poslovne cone v prostor
Umeščenost in velikost parcel v PC Stara vas
Lastniška struktura območja - rumeno last MOV
Pogled na območje iz zraka pred izvedbo PC - stanje 2012
Pogled na območje iz zraka pred izvedbo PC - stanje 2015