Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Koronavirus

PONUDBA HRANE LOKALNIH KMETIJ

DOSTAVA HRANE NA DOM

SPOROČILA ZA JAVNOST UPRAVE MO VELENJE

DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE
Ob ustreznih zaščitnih ukrepih omogočamo urejanje zadev z Upravo Mestne občine Velenje na sedežu občine (Titov trg 1) v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in torek od 8. do 14. 30; v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

Še vedno prosimo, da stranke sodelavce predhodno kontaktirajo preko telefona ali elektronske pošte in se dogovorijo za obisk. Telefonske številke vseh uslužbencev so objavljene na občinski spletni strani www.velenje.si/uprava-organi-obcine/uprava-mov, elektronski naslov posameznega javnega uslužbenca je ime.priimek@velenje.si. V skladu s predhodnim dogovorom bodo sestanki potekali v preddverju, sprejemni pisarni ali sejni dvorani (posamični prihodi).
Vstop v stavbo Uprave Mestne občine Velenje je dovoljen samo v zaščitni maski! Prosimo, da se držimo preventivnih ukrepov in si ob vstopu razkužimo tudi roke.

Občanke in občane pozivamo, da iz preventivnih razlogov zaradi širjenja koronavirusa v čim večji meri vloge oddajajo elektronsko. Na portalu eUprava so na voljo tudi vloge v pristojnosti lokalnih skupnosti.

V elektronski obliki lahko oddate naslednje vloge:
·       Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
·       Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
·       Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku,
·       Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča ob prireditvi,
·       Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici,
·       Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej,
·       Vloga za izdajo mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine,
·       Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca.
Povezave do elektronskih vlog so objavljene tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Obrazci, vloge).

CIVILNA ZAŠČITA
V Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Priča smo njenemu hitremu in eksponentnemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Zato je vlada za 30 dni razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne Republike Slovenije.

Mestna občina Velenje je aktivirala štab Civilne zaščite ter načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh v mestni občini Velenje. Namestnik poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Velenje Bojan Prelovšek je dosegljiv na telefonski številki 051 303 530. Občani lahko kontaktirajo tudi člana Štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje Andreja Ruprehta (telefonska številka 041 793 645) in sodelavca Mestne občine Velenje Uroša Buriča (telefonska številka 041 563 321), ki je zadolžen za oskrbo občanov.


SKRB ZA RANLJIVEJŠE SKUPINE
Zaradi trenutnih razmer člani prostovoljne skupine Udarnik MC Velenje na območju mestne občine Velenje brezplačno izvajajo več akcij pod sloganom "Naše ulice so prazne, naša srca ne".

PO NAKUPIH IN NUJNIH OPRAVKIH nakup in dostava osnovnih živil ter zdravil
Za vse starostnike ter gibalno ovirane osebe, ki nimajo možnosti, da bi svojci ali znanci namesto njih opravili nakupe osnovnih stvari, prostovoljci brezplačno zagotavljajo oskrbo s hrano in zdravili. Aktivnosti izvajajo v skladu z vsemi preventivnimi ukrepi (brez stikov). Zainteresirani lahko pokličejo od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na telefonsko številko 03 898 19 22

"KR POVEJ"brezplačni družabniški telefon za starostnike
Ekipa prostovoljk in prostovoljcev s pogovorom krajša čas starostnikom, ki zaradi priporočene osame nimajo socialnih stikov. Zainteresirani se lahko za pogovor naročijo od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na telefonski številki 030 719 864.
Člani prostovoljne skupine Udarnik MC Velenje priskočijo na pomoč tudi raznim organizacijam, ustanovam, društvom, posameznikom pri izvajanju podpore na humanitarnem področju.
Prostovoljci so pri stikih z uporabniki poskrbeli za priporočene preventivne ukrepe (uporaba zaščitnih sredstev, predaja denarja in računov pod vrati, nakupe pustijo pred vrati – delujejo brez telesnih stikov).


KOMUNALNO PODJETJE VELENJE

Od ponedeljka, 26. oktobra 2020, do nadaljnjega bo zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa za stranke zaprte upravna stavba Komunalnega podjetja Velenje na Koroški cesti 37b, poslovni enoti Energetika in Komunala na Koroški cesti 3a v Velenju, Centralna čistilna naprava Šaleške doline na Primorski cesti 8a v Šoštanju in pisarniški prostori na pokopališču v Podkraju. 
Stranke prosijo, da pred morebitnim osebnim obiskom skušajo zadeve urediti po telefonu ali pišejo na e-naslov kpv@kp-velenje.si. Če je obisk zares nujen zaradi dostave ali urejanja dokumentacije (npr. izdaja parkirnih dovolilnic, kart in abonmajev, pridobitev soglasij, urejanje zadev v pogrebno pokopališki službi ipd.) prosijo, da stranke pozvonijo na zvonec, ki je lociran na rampah za vstop na vse zgoraj naštete lokacije ali neposredno ob vhodu v objekt.

TELEFONSKE ŠTEVILKE:
03 896 11 00 – za splošne informacije, reklamacije in vprašanja v zvezi z izstavljenimi računi lahko zainteresirani pokličejo na telefonsko številko.

DEŽURNE ŠTEVILKE – v primeru okvar ali težav pri dobavi komunalnih dobrin:
PE Energetika 03 896 12 56 (toplovod)
PE Komunala 03 898 94 20 (vodovod in kanalizacija)
Pokopališka dejavnost 03 896 44 90, 03 896 44 91

UPRAVLJANJE S PARKIRIŠČI IN GARAŽNIMI HIŠAMI (modre cone)
Informacije: 03 896 18 72
Reklamacije: 080 80 34 / int. 3


LEKARNA 
V Lekarni Velenje so poskrbeli za vse varnostne ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe. V lekarno lahko vstopi le en obiskovalec naenkrat, drugi pa morajo počakati zunaj. Poskrbeli bodo, da bo zagotovljena neprekinjena oskrba z zdravili. Odprte so tri velenjske enote: pri Zdravstvenem domu Velenje, na Cankarjevi in na Kersnikovi cesti. Delo enot lekarn v Velenju lahko spremljate na spletni strani www.lekarna-velenje.si.  

ZDRAVSTVENI  DOM
Po novem je dostop do osebnega zdravnika možen na štiri načine:
- preko spletnega obrazca na spletni strani www.zd-velenje.si,
- preko telefona na INFO številki zdravstvenega doma (03 8995 541),
- osebno preko INFO točke v zdravstvenem domu,
- preko telefona pokličete ambulanto svojega osebnega zdravnika.   

ZLOŽENKA s podrobnejšimi informacijami o dostopnosti posameznih ambulant.

Dostop do akutne infekcijske ambulante
V primeru vročine, kašljanja, bruhanja, driske, nenavadnih izpuščajev ali drugih težav, ki so verjetno infekcijskega vzroka:
ODRASLI pokličejo na telefonsko številko 03 8995 598 v delovnem času od 7. do 14. ure.
OTROCI IN MLADINA pokličejo na telefonsko številko 03 8995 462 v delovnem času od 7. do 19. ure (razen petka).
Za TEST COVID-19 je potrebno poklicati na telefonsko številko 03 8995 598.

Telefonske številke še ostalih dežurnih služb najdete na spletni strani Mestne občine Velenje https://www.velenje.si/e-obcina/dezurne-sluzbe

Vse občanke in občane naprošamo, da resnično upoštevajo vse preventivne ukrepe, ki preprečujejo širjenje koronavirusa. Svetujemo, da se ljudje čimbolj zadržujejo doma, da se izogibajo vseh nenujnih stikov z ljudmi. Le ob upoštevanju vseh teh ukrepov bomo omejili širjenje okužbe s koronavirusom.


Prijazen pozdrav in ostanimo zdravi! 
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje