SI

Za občane

Distribucijski sistem toplote pripravljen za vklop ogrevanja objektov25. 9. 2020

Komunalno podjetje Velenje poziva vse uporabnike toplote, da dela na notranjih instalacijah, ter posledično praznjenja in polnjenja sistemov, izvedejo pred samim začetkom potrebe po ogrevanju. Le tako se bo lahko vklop ogrevanja izvedel nemoteno in v čim krajšem času.

Praznični koncert za srčne Velenjčane bo tudi dobrodelen25. 9. 2020

Pred nami so negotovi časi, zato pozivamo vse občane, da pomagajo, kadar je to mogoče. Ostanimo srčni in ponosni, da je Velenje mesto, ki ima srce.

Z oktobrom nov ponudnik storitev mobilnega plačevanja parkirnin – EasyPark24. 9. 2020

Mobilno plačevanje parkirnine omogočamo s SMS sporočili in z oktobrom tudi preko brezplačne mobilne aplikacije EasyPark. Plačevanje na tak način je možno na zunanjih parkiriščih modrih con, v garažnih hišah Zdravstveni dom, Mercator in Avtobusna postaja.

Izberite področje:

Uprava Mestne občine Velenje poizkuša s projektom "e-občina" kar se da poenostaviti sodelovanje z uporabniki storitev občinske uprave. Nabor storitev se s časom spreminja glede na dostopna sredstva in tehnične rešitve, najpogosteje pa v te aktivnosti uvrščamo:

  • elektronsko dostavo in obravnavo upravnih in drugih vlog na občine,
  • minimalizacijo potrebnih poti občanov za reševanje le-teh,
  • kar se da neposredno komunikacijo med upravo in občani (e-volitve, ankete, forumi, video konference ipd.),
  • elektronsko posredovanje informacij javnega značaja, ki jih poseduje občina in ki bi utegnile zanimati širši krog ljudi.

Prav tako uvršamo v ta sklop dejavnosti skrb občin za zagotovitev ustrezne infrastrukture, ki naj te aktivnosti pospešijo oz. jih naredijo dostopne kar se da širokemu krogu ljudi:

  • sodelovanje lokalnih skupnosti pri postavitvi cenejše informacijske infrastrukture (kabli, razvodni elementi ...),
  • postavitev informacijskih otokov na prostem,
  • odpiranje vsem dostopnih e-točk (tudi v lastnih prostorih) z delujočimi računalniki, priklopljenimi na svetovni splet.

Lokalne skupnosti so trenutno na tem področju na zelo različnih stopnjah razvoja, končni cilj projekta ob vseh zgoraj naštetih aktivnostih v preteklih letih pa je bil in ostaja: olajšana in izboljšana upravna storitev, kar se da nezahteven dostop do informacij javnega značaja in kot vrhunec: dvig demokracije na nov, višji nivo.