SI

Mestna blagajna

Projekt Mestne blagajne izvajamo v prostorih Delavske hranilnice. Občani Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj lahko položnice BREZ PROVIZIJE plačujejo na posebej označenih okencih hranilnice vsak delovni dan od 8.30 do 17. ure v poslovnih enotah Delavske hranilnice:
- Podružnica Velenje, Šaleška cesta 20, Velenje;
- Ekspozitura Velenje, Kidričeva cesta 12, Velenje;
- Agencija Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.

V Mestni blagajni lahko občanke in občani Mestne občine Velenje poravnajo položnice, ki jih izstavljajo:

 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje;
 • Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje;
 • ECE, d.o o.;
 • Ferdom, d. o. o.; 
 • Festival Velenje; 
 • Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje;
 • Habit Velenje, d. o. o.;
 • Krajevna skupnost Bevče;
 • Krajevna skupnost Pesje;
 • Krajevna skupnost Plešivec;
 • Krajevna skupnost Šentilj;  
 • Krajevna skupnost Vinska Gora;
 • Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.;          
 • Mako Turnšek, d. o. o.;
 • Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje;
 • Mladinski center Velenje;
 • Naš čas, d.o.o.;
 • OŠ Antona Aškerca Velenje;
 • OŠ Gorica Velenje;
 • OŠ Gustava Šiliha Velenje;
 • OŠ Livada Velenje;
 • OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje;
 • OŠ Šalek Velenje;
 • Pup Saubermacher, d.o.o.;
 • PV Invest, d. o. o.;
 • Stanovanjsko podjetje Linea, d. o. o.;
 • podjetje Staninvest, d. o. o.;
 • Šolski center Velenje;
 • T-2, d. o. o.;
 • Vesta dom, d. o. o.;
 • Vrtec Velenje;
 • MOV za najemnine garaž, najemnine vrtičkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letovanje, kupnine stanovanj, odvoz zapuščenih vozil in kazni.