SI

Lokalc

"Lokalc" je brezplačna storitev javnega prevoza v Mestni občini Velenje, ki jo izvajamo s posebnimi avtobusi rumene barve.

Lokalc  vozi po petih progah: rumeni (krožno v eno smer), rdeči, modri, zeleni, oranžni in proga do pokopališča Podkraj. Prvo postajališče za vse proge je Avtobusno postajališče Velenje. Na vseh postajališčih so informativne table z voznim redom za posamezno postajališče. Na rumeni progi je interval voženj med tednom v najbolj obremenjenih urah na 15 min. V času, ko je potnikov manj,  je interval voženj na 30 min. Na rumeni progi vozi Lokalc ob sobotah od 7. do 14. ure (interval voženj je na 1 uro). Po rdeči progi vozi Lokalc med tednom štirikrat dopoldan in štirikrat popoldan (pokopališče Podkraj).

Med tednom Lokalc vozi tudi v KS Vinska Gora, KS Konovo, KS Hrastovec–Škale in KS Šentilj (dve vožnji dopoldan in dve popoldan). Ob nedeljah in praznikih LOKALC ne vozi.

Storitev Mestni potniški promet – Lokalc - brezplačni avtobusni prevoz za občanke in občane Mestne občine Velenje že od leta 2008 dalje.

Lokalc v Velenju vozi po petih progah: rdeči, rumeni (krožno v eno smer), modri, zeleni in oranžni. Ob progah je 43 postajališč.

Urnik rdeče proge

Urnik rumene proge

Urnik modre proge

Urnik zelene proge

Urnik oranžne proge

Urnik proge do pokopališča Podkraj

Vprašanja in pobude lahko posredujete na brezplačno telefonsko številko 080 88 09 ali na e-naslov lokalc@velenje.si.