SI

Obrazci

Vloge organom Mestne občine

Zaradi poenostavitve pisne komunikacije z občani smo na Mestni občini Velenje pripravili različne obrazce, ki od vlagatelja zahtevajo točno določene podatke, potrebne za izdelavo hitrega in točnega odgovora pristojnih občinskih organov. Pisni obrazec lahko izpolnite in pošljete na elektronski naslov info@velenje.si.


Komunalna problematika

Mirujoči promet, taksi služba

Stanovanjsko področje

Obratovanje gostinskih lokalov

Urejanje prostora in varstvo okolja

Kultura

Zdravstvo in sociala

Ostalo

V kolikor svojih želja in zahtev do občine niste našli med zgornjimi obrazci, lahko svojo vlogo napišete in pošljete na naslov:

Mestna občina Velenje 
Vložišče

Titov trg 1 
3320 Velenje

in v vlogi navedite:
  • svoj točen naslov,
  • datum,
  • zadevo oz. predmet vloge in v njej kar se da točno popišite vaš problem,
  • svoj podpis.