SI

Meteorološki in okoljski podatki

Meteorologija

Onesnaženje zraka

Podatki so zajeti v dejanskem, nepremaknjenem času. 
V obdobju premaknjene ure (t. i. "poletni čas") je navedenim meritvam potrebno prišteti eno uro.

Analize vode na Velenjskem jezeru

Rezultati meritev so prikazani na tej strani.