Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Sosvet za izboljšanje varnosti občanov

Titov trg 1
3320 Velenje

T: 0(3) 896 16 18 – tajništvo
E: info@velenje.si (s pripisom: za sosvet)

Sosvet se je ustanovil z namenom, da opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter da skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:

 1. varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
 2. javnega reda in miru,
 3. varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu,
 4. na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

Sosvet sestavljajo:

 • mag. Iztok Mori, direktor občinske uprave Mestne občine Velenje, predsednik Sosveta za izboljšanje varnosti občanov
 • Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje
 • Janez Vranc, Urad za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje ali njegov namestnik Jernej Korelc
 • Sonja Glažer, vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja ali njen pooblaščenec
 • mag. Franja Tevž, načelnica Upravne enote Velenje ali njen pooblaščenec
 • Boštjan Debelak, komandir Policijske postaje Velenje ali njegov pooblaščenec
 • Vinko Mlakar, komandir Policijske postaje prometne policije Celje ali njegov pooblaščenec
 • Helena Bezjak Burjak, direktorica Centra za so socialno delo Velenje ali njen pooblaščenec
 • Valerija Kidrič, direktorica Centra za socialno delo Velenje ali njen pooblaščenec
 • mag. Janko Šteharnik, direktor Zdravstvenega doma Velenje ali njegov pooblaščenec
 • Janko Pogorelčnik, direktor Šolskega centra Velenje ali njegov pooblaščenec
 • doc. dr. Gašper Gantar, direktor Visoke šole za varstvo okolja Velenje ali njegov pooblaščenec
 • Simon Šumah, poveljnik občinskega gasilskega poveljstva Velenje ali njegov pooblaščenec
 • Tatjana Zafošnik Kanduti, predsednica Aktiva ravnateljev osnovnih šol Velenje ali njen pooblaščenec
 • Matjaž Pečovnik, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ali njegov pooblaščenec
 • Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje ali njegov pooblaščenec in predsednik Medobčinske LAS ali njegov namestnik