Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Delovna telesa in odbori

Svet Mestne občine Velenje ima za učinkovitejše delovanje organiziranih več delovnih teles in odborov, v katerih svetniki temeljiteje razpravljajo o posameznih problematikah, usklajujejo mnenja in sprejemajo zaključke. 

Ta delovna telesa so:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za statutarno - pravna vprašanja

Komisija za priznanja

Komisija za prošnje in pritožbe

Odbor za gospodarstvo

Odbor za področje gospodarskih javnih služb

Odbor za področje negospodarskih javnih služb

Odbor za okolje in prostor

Komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije

Komisija za mladinska vprašanja