SI

2020

Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje v letu 2020.

Februar2. februar 2020

10. februar 2020
Zap. št. 51
Članica sveta SUZANA KAVAŠ je podala naslednje vprašanje:
Na 8. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki je bila v torek, 4. februarja 2020, ob 8.00 uri, smo bili seznanjeni s POROČILOM LETNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA TER OBNOVE CEST V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2019, ki ga je predstavil direktor g, Janez Herodež, spec. manag. Iz poročila je razvidno, da je koncesionar v mesecu novembru s koncendetom (Mestno občino Velenje) podpisal aneks.
Glede na to, da mi ni poznano, da bi na občinskih sejah obravnavali kakršnokoli spremembo v zvezi s koncesionarjem, bi prosila za obrazložitev aneksa, ki ga je Mestna občina Velenje-koncendent podpisala v mesecu novembru 2019 z privatno družbo PUP Velenje-koncesionar.

ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je s koncesionarjem za vzdrževanje cest v novembru 2019 podpisala aneks h koncesijski pogodbi, s katerim je koncesionarju v vzdrževanje predala nove, dodatne prometne površine (ceste …). Aneks se je sklenil na podlagi 6. člena osnovne pogodbe, ki definira območje javne službe. Na 7. seji Sveta Mestne občine Velenje (decembra 2019) ste sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji cest v Mestni občini Velenje, s katerimi je občina kategorizirala nove javne površine (ceste,…), ki jih mora potem tudi vzdrževati, skladno z zakonodajo. Ker so se dodatno kategorizirale občinske javne ceste, smo jih skladno s koncesijsko pogodbo dolžni predati v vzdrževanje koncesionarju, za to pa smo morali skleniti aneks h koncesijski pogodbi.

Zanima me ali JE oziroma ali je BILA Mestna občina Velenje solastnica ali lastnica katerekoli družbe z omejeno odgovornostjo v Republiki Sloveniji?
ODGOVOR:
S Poročilom o izvajanju kapitalskih naložb ste svetnice in svetniki vsako leto seznanjeni, saj ga objavimo v gradivu za junijsko sejo Sveta Mestne občine Velenje. Iz tega poročila so razvidni lastniški deleži družb z omejeno odgovornostjo, ki so v lasti oziroma v solasti Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti in v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

2. februar 2020
Zap. št. 50
Članica sveta IVA LILIJA je podala naslednje vprašanje:
Kako je s parkirnimi dovolilnicami v primeru, da dobiš nadomestno vozilo?
ODGOVOR:
V primeru, da dobi imetnik abonmaja nadomestno vozilo, se mora s prometnim dovoljenjem nadomestnega vozila zglasiti v pisarni modrih con v Mestni občini Velenje. Tam mu bodo brezplačno izdali začasno dovolilnico za parkiranje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

 

Januar

30. januar 2020
Zap. št. 49
Član sveta SEBASTJAN APAT je podal naslednje vprašanje:
V zdravstveno informacijskem biro (zibbilten) z dne 30. januar 2020 sem zasledil tudi naslednjo novico z naslovom »V Gorenju v preventivne ukrepe ob epidemiji virusa na Kitajskem – V Gorenju ob epidemiji novega koronavirusa na Kitajskem, od koder je njegov lastnik, Hisens s sedežem v mestu Qingdao, ki je sicer precej oddaljeno od Wuhana, od koder virus izvira, so uvedli nekatere preventivne ukrepe. Kot so včeraj povedali v Gorenju, je pred časom 15 od skupaj približno 50 Kitajcev, ki so zaposleni v Velenju, odpotovalo domov na Kitajsko na praznovanje novega leta. V prihodnjih dneh se bodo vrnili v Velenje, ravnati pa bodo morali po navodilih – po prihodu v Slovenijo bodo morali ostati na svojih domovih in spremljati svoje zdravstveno stanje. Če se bodo v tednu, dveh pojavili kakršnikoli simptomi, se bodo morali javiti pristojni zdravstveni ustanovi, sicer pa se bodo lahko v 14 dneh vrnili nazaj v službo. Vir: STA, 29.1.20«.  
Mediji dnevno poročajo o tem, da se ta grozeča nevarnost za zdravje ljudi širi. O tem so opravili izredno razpravo tudi v Evropskem parlamentu, skupaj s pozivi k ukrepanju (
https://www.reuters.com/article/us-china-health-global-economy-idUSKBN1ZS38E). Razmere so resne. Posledice čutijo tudi v gospodarstvu.
V zvezi z navedenim sprašujem naslednje:

1. Ali ste na Mestni občini Velenje seznanjeni s temi preventivnimi ukrepi v Gorenju ob epidemiji virusa na Kitajskem in poročanjem glede tega? Ali ste v stikih s pristojnimi organi glede preventivnih ukrepov? Ali boste o tem seznanili občanke in občane Velenja? Ali pripravljate kakšne preventivne ukrepe ob morebitnem pojavu simptomov na območju Velenja in kakšne?
ODGOVOR:
Glede ukrepov, ki so jih na podlagi preventive sprejeli v podjetju Gorenje, smo izvedeli iz medijev. V Zdravstvenem domu Velenje nam zagotavljajo, da so na zdravstveno obravnavo pacientov s sumom na okužbo z novim koronavirusom pripravljeni v skladu z navodili, ki so jih prejeli iz Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja in Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Izvedli so vse zadolžitve in uvedli vse ukrepe, prav tako pa so preko medijev poskrbeli za obveščanje občank in občanov Mestne občine Velenje ter širše javnosti. Uprava Mestne občine Velenje ne more sama ukrepati, saj imamo zato ustrezne institucije, ki nam zagotavljajo, da v tem trenutku v Sloveniji ni razloga za preplah.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

22. januar 2020
Zap. št. 48
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednje vprašanje:
1. Pet let je že od tega, odkar so gasilci PGD Vinska Gora  prvič predstavili novo gasilsko vozilo znamke Iveco. Pridobitve so se zelo razveselili, saj so upravičeno pričakovali, da jim bo v veliko pomoč pri gašenju požarov, predvsem gozdnih. Poleg tega vse skupaj ni bilo tako poceni, saj je občina Velenje, kot je razvidno iz Obvestila o oddaji naročila male vrednosti iz leta 2014, za nakup podvozja za omenjeno vozilo odštela 62.952 evrov z DDV vred. Na vozilu naj ne bi delovale zavore, popravilo le-teh pa naj bi stalo okoli 3500 €, kar ni veliko, ampak zadeva kljub temu stoji.  Moram še omeniti da so poleg občine, za nakup vozila donirali tudi občani iz svojih žepov in se zaradi nedelujočega vozila počutijo prevarane. Zanima me na kakšen način so kupili to vozilo, zakaj ne popravijo teh zavor in kdo je odgovoren za to, ter če bo občina zoper odgovornega sprožila kakšen postopek, ker je očitno bilo neracionalno zapravljenih veliko proračunskih sredstev.
ODGOVOR:
PGD Vinska Gora je preko javnega razpisa kupila podvozje tipa IVECO DAILY 4*4. Izbrani ponudnik je bilo podjetje Iveco Benussi. Kasneje se je na to podvozje izdelala gasilska nadgradnja, za gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov z oznako GVGP-2, nadgradnjo je izdelalo podjetje WEBO. Popolnoma izdelano vozilo je društvo prevzelo septembra leta 2015.
Takoj po prevzemu so se pokazale težave z zavorami, ki jih je društvo poskušalo rešiti z dobaviteljem podvozja, podjetjem Iveco Benussi. V daljšem časovnem obdobju dobavitelj ni izpolnil tistega, kar je v postopku obljubljal, zato je PGD Vinska Gora vložila tožbo zoper dobavitelja podvozja.
Društvo je dobilo tožbo na prvi stopnji, prav tako na višji stopnji (toženec se je pritožil na odločitev prve stopnje), s tem da je višje sodišče naložilo nižjemu ponovno določanje višine odškodnine. Sodni postopki pač trajajo dolgo časa, v tem primeru je šlo za večkratno podajanje mnenja sodnega izvedenca. Trenutno ponovno dopolnjuje svoje mnenje.
Navedbe, da je šlo za neracionalno porabljanje proračunskih sredstev ne držijo, saj je bilo podvozje kupljeno preko javnega razpisa. Prav tako ne drži, da se lahko zavore popravijo za 3500 evrov. Gre namreč, kar je dokazal sodni izvedenec, za napako proizvajalca vozil tega tipa. In če kdo, so verjetno gasilci Vinske Gore najbolj jezni, da jim vozilo stoji v garaži in da imajo zelo visoke sodne in potne stroške. Žal jim je tudi, da se okoli širijo neresnice o stanju vozila.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.