SI

2019

Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje v letu 2019.

November

19. november 2019
Zap. št. 39
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednji pobudi:
1. Zakaj na semaforju za pešce pri Mercatorju, čez Šaleško cesto, zelena luč gori samo 6 sekund? Za prečkanje štiripasovnice, mlad človek potrebuje 8 sekund, starejši pa tudi do 15 sekund ali več.
ODGOVOR:
Interval za prečkanje ceste je dolg 8 sekund. Če pešec stopi na prehod, lahko varno prečka cesto tudi še takrat, ko se prižge rdeča luč. Program ima časovni interval, ki je namenjen praznjenju križišča tako za vozila kot za pešce.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

18. november 2019
Zap. št. 38
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednji pobudi:
1. Da bi vsi javni WCji v mestu Velenje bili odprti od 7. ure pa do 22. ure zvečer.
ODGOVOR:
Ideja o enotnem obratovalnem času vseh javnih sanitarij v mestu je težko izvedljiva. Obratovalni čas je namreč odvisen od več dejavnikov:
- Občina ni lastnik sanitarij v Centru Nova in na avtobusni postaji Nomago, zato je obratovalni čas dogovorjen z lastniki. Na koncu dneva je namreč treba sanitarije še urediti in zakleniti, to pa je povezano z dodatnimi stroški. Dogovorjen obratovalni čas v Centru Nova je od 8. do 20. ure med tednom in od 7. do 14. ure ob sobotah; na avtobusni postaji pa vse dni od 8. do 20. ure.
- Obratovalni čas sanitarij na Centralnem otroškem igrišču  je prilagojen obratovalnemu času otroškega igrišča. Ta je odvisen od letnega časa in tudi od vremena, zato sanitarije ne morejo obratovati, kadar je igrišče zaprto (zaklenjeno). Obratovalni čas je poleti od 7. do 20. ure; pozimi pa od 7. do največ 18. ure.
-Javne sanitarije ob Škalskem jezeru, v Sončnem parku in v garažni hiši pri Zdravstvenem domu obratujejo od 8. do 22. ure.
Naše mnenje je, da je obratovalni čas optimalen in uporabnikom prijazen, žal pa se vse pogosteje soočamo z vandalizmom. Ta pa bi se s podaljševanjem obratovalnega časa v noč lahko le še stopnjeval.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Da bi koncesionar, ki upravlja z javno razsvetljavo odpravil okvaro v 48 urah. Opaža zelo slabo osvetlitev na večjem delu sončnega parka. Na Cankarjevi ulici ni odpravljena okvara napake na luči št. 0513 pri stopnicah pri Centru Nova,  št. 0521 ograja ob Podhodu Posta in pa na sredini ograje pri Podhodu pošta je okvara na drogu, ki je brez nalepke.
ODGOVOR:
Koncesionar mora napake na glavnih cestah, na poteh v okolicah šole odpraviti v roku 24 ur od prijave, na ostalih pa v roku 72 ur. V primeru, da gre za večjo  napako (napake na kablih,…) je lahko čas za odpravo napake daljši, saj tu niso odvisno samo od sebe, ampak tudi od distributerja električne energije Elektra Celje. V Sončnem parku trenutno ne deluje 6 svetilk, saj je prišlo do poškodbe jaška, v katerega je vdrla voda in uničila napajalnik in akumulatorje. Jašek je naročen in bo v kratkem zamenjan.
Manjkajoče nalepke bomo na nove drogove, na novo prebarvane drogove in na tiste, ki iz kakšnega drugega razloga (vandalizem, slaba kvaliteta nalepke) nalepili v spomladanskem času, ko bodo ugodnejši vremenski pogoji.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. november 2019
Zap. št. 37
Član sveta MIHAEL LETONJE je podal naslednja vprašanja:
1. Za občinski praznik smo imeli veliko prireditev in med drugim tudi veliko glasbenih gostov. Ker mislim, da bi za občinski praznik morala občina promovirati domače izvajalce, sprašujem sledeče:
- Zakaj na dan občinskega praznika niso nastopili naši domači ansambli in so nastopili tuji izvajalci. Koliko je bilo porabljenega denarja za posamezne izvajalce. Zlasti me zanima koliko je stal nastop Joksimoviča, kdo je to odobril in koliko so dobili naši domači izvajalci. Sprašujem tudi, kdo vsako leto odobrava te nastope in zakaj svetniki nikoli o tem nismo obveščeni, saj gre za davkoplačevalski denar.
 
ODGOVOR:
Za letošnji občinski praznik, ko smo obeležili tudi 60 let od odprtja novozgrajenega mestnega središča, smo imeli resnično veliko prireditev in koncertov, na katerih je nastopilo veliko glasbenih gostov. Med drugimi smo organizirali oz sofinancirali štiri večje koncerte, v sklopu katerih so nastopili velenjski, slovenski in tuji glasbeni izvajalci različnih glasbenih zvrsti. Tako smo zadostili različnim glasbenim željam. Kot prvi so nastopili velenjska rock skupina AVE, ki je ob 24-letnici delovanja predstavila nov album Rešimo ta svet, na odru pa so se jim pridružile skupine PRIZMA, SAN DI EGO, POWER ŠOK, TUMBLING DICE. Za ljubitelje narodno zabavne glasbe smo skupaj s klubom Max pripravili brezplačen koncert Ansambla Saše Avsenika. Prav na dan občinskega praznika, 20. septembra, smo praznik obeležili z veličastnim koncertom samih priznanih velenjskih glasbenih izvajalcev. Na ploščadi pred Domom kulture Velenje so se Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje, ki je letos praznoval častitljivih 100 let svojega glasbenega ustvarjanja, pridružili Ansambel Spev, Matjaž Jelen, Sanja Mlinar Marin, 6packČukur, Šaleški študentski oktet, Robert Goter in Rudarski oktet Velenje. Koncert je bil darilo velenjskih glasbenikov mestu, Velenjčankam in Velenjčanom. Mestna občina Velenje je pokrila stroške ozvočenja, oglaševanja, priprave prostora, varovanja, pogostitve za nastopajoče po koncertu in naročila veliko praznično torto za 1000 kosov, ki jo je gostinec razdelil med obiskovalce. Vsi omenjeni velenjski glasbeniki pogosto nastopajo na naših prireditvah, za kar jim honorarje tudi redno izplačujemo. Prav tako pa njihove programe, projekte sofinanciramo preko različnih razpisov ali jih promocijsko, organizacijsko podpremo. Na zadnjem koncertu sta nastopila slovenska pevka Ines Erbus in srbski glasbeni virtuoz Željko Joksimović. Izvajalca smo izbrali po posvetu z velenjskimi podjetji, ki so koncert tudi financirali. Za nastop Joksimovića smo namenili 20 tisoč evrov neto, ki so jih mestu podarila velenjska podjetja in družbe ob 60-letnici mesta. Ker so bili vsi koncerti zelo dobro obiskani, smo prepričani, da smo zadostili željam večine naših občank in občanov. Prav tako smo ponosni, da smo na dan občinskega praznika praznovali ravno s samimi priznanimi velenjskimi glasbenimi ustvarjalci, ki predstavljajo tudi vrh slovenske glasbene scene v svoji glasbeni zvrsti. Program ob praznovanju 60-letnice mesta in občinskega praznika smo pripravili v Kabinetu župana.
Odgovor so pripravili v Kabineti župana.
                       
2. V poletnih mesecih sem opazil, da so dijaki, ki so opravljali počitniško delo, le to opravljali v brezrokavnikih stranke SD. Sprašujem vas, kako je to možno, da se v imenu občine predstavlja stranka SD in kdo je to odobril?
ODGOVOR:
Trditev ne drži. Dijaki, ki so opravljali počitniško delo v projektu Čisto moje Velenje, so med delom zaradi zagotavljanja varnosti nosili brezrokavnike z napisom Čisto moje Velenje ali takšne brez napisa.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije. 

Oktober

28. oktober 2019
Zap. št. 36
Članica sveta ANITA LEMEŽ je podal naslednjo pobudo:
Za učence OŠ Livada, ki se vozijo v šolo z organiziranim avtobusnim prevozom, je od avtobusne postaje do šole s stališča varnosti dobro poskrbljeno. Urejen je pločnik, zarisani so prehodi za pešce. Žal pa na samem avtobusnem postajališču ni pokritega prostora ali nadstreška pod katerem bi lahko otroci v primeru dežja na suhem počakali na prevoz. Tako se dogaja, da otroci ob slabem vremenu čakajo na pred dijaškem in študentskem domu, ko vidijo prihod avtobusa pa letijo čez cestišče, razposajeni, radostni, večkrat brez prepotrebne pazljivosti. Posledično je ogrožena njihova varnost in zdravje. 
Sled zgoraj navedeni situaciji podajam pisno pobudo, da se na omenjeni avtobusni postajali, kjer so pravkar potekala tudi investicijska dela, postavi pokrito postajališče, kjer bodo lahko otroci iz oddaljenih krajev varno, in v primeru slabega vremena tudi na suhem, počakali prihod avtobusa. Ob enem predlagam, da se omenjena situacija preverila tudi na ostalih šolah.
ODGOVOR:
Pobudo bomo proučili in na terenu pogledali možnosti prostorske umestitve pokritega postajališča skladno z veljavnimi prostorskimi akti in cestno-prometnimi predpisi.
Odgovor so pripravili v Uradi za urejanje prostora. 

 

September

30. september 2019
Zap. št. 35
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:
Na predstavitvi projekta novih »kolesarskih prog« je vodja urada T. Brodnik na moje vprašanje povedal, da imajo nove asfaltirane kolesarske proge garancijo na izvedbo, točnega podatka pa ni poznal. Prosim da v odgovoru zapišete kakšne garancije so morali podati izvajalci (garancijska zagotovila, garancija za kvalitetno izvedbo del) po posameznih izvedenih kolesarskih progah/trasah. Ker je projekt že potrjen vas prosim, da zapišete kje so trase, kaj se je (se bo) naredilo in kdo je izvajalec na posamezni trasi.
ODGOVOR:
Kot smo na javni predstavitvi predstavili, smo za Mestno kolesarsko omrežje prijavili tri projekte, in sicer:
1) Mestno kolesarsko omrežje – Vzhod, ki smo ga prijavili na trajnostno mobilnost in je sofinanciran iz kohezijskega sklada ter se izvaja v letu 2019,
2) Mestno kolesarsko omrežje – Zahod, ki je prijavljen na CTN mehanizem in smo prejeli odobritev, v pripravi je javni razpis za gradnjo,
3) Mestno kolesarsko omrežje – center, ki je prijavljen na CTN mehanizem in je še v pregledu na MZI in čakamo na odobritev.
Za Mestno kolesarsko omrežje – Vzhod, je na podlagi javnega naročila, ki je bil objavljen po odprtem postopku na portalu Javnih naročil bil izbran izvajalec Andrejc, d. o. o. V okviru tega javnega naročila je bila podpisana pogodba v višini 1.059.458,75 evrov za izgradnjo površin za kolesarje in površin za pešce. Projekt zajema izvedbo naslednjih kolesarskih povezav, skladno s prijavljenim projektom na MZI na JR UTM1, in sicer gre za manjkajoče odseke, da se zagotovi povezljivost obstoječega omrežja.
Predmet pogodbeno oddanih del so: Kidričeva cesta, Vodnikova cesta, Pot na Gorico, Goriška cesta, Gorica-Velenjka, Šaleška cesta, Šaleška in Efenkova,  Efenkova-Šalek-Selo, Šalek-Interspar, Cesta do Sela, Stanetova cesta, Aškerčeva cesta in Cesta na jezero. Ker je na nekaterih povezavah prišlo do spremembe tras površin za pešce, smo z lastnimi sredstvi morali zagotoviti naslednje dele površin za pešce na Kidričevi cesti, Cesti do Sela, Goriški cesti, Vodnikovi cesti,  Šalek-Interspar, poti na Gorico in povezavi Efenkova-Šalek-Selo.
Skladno z javnim naročilom in pogodbo je izvajalec občini predal bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, s katero izvajalec jamči, da bo vse svoje pogodbene obveznosti izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih ter na način, opredeljen v pogodbi.  V roku 15 dni po pridobitvi primopredajnega zapisnika pa mora izvajalec predati še finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 5 let v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, s katero bo izvajalec jamčil, da bo ves čas garancijske dobe, na svoje stroške popravil oziroma odpravil ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

 

23. september 2019
Zap. št. 34
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:
V zvezi z delovanjem zdravstvenega doma in obravnavano problematiko na seji mestnega sveta vas prosim, da posredujete spodnja vprašanja dir.zdr.doma g.Šteharniku. Prosim tudi, da zagotovite, da bodo odgovori podani tako kot so postavljena vprašanja, po posameznih točkah – ne vse v »enem« odgovoru.
Prosim Vas tudi za odgovor, kdaj bomo na seji mestnega sveta obravnavali sanacijski program, ki bi moral biti pripravljen do poletja. Zanima me, zakaj le tega nismo v mestnem svetu obravnavali pravočasno, saj je izguba neposredno vezana na proračun MOV.
V zvezi z Zdravstvenim domom Velenje sem dobil obvestilo, da bi naj zdravnica Nina Nikolić Lebič že pred poletjem podala odpoved iz ZD. V zvezi s tem me zanimajo naslednje stvari:
V njeni navedeni razlogi me ne zanimajo, zato jih ni potrebno posebej navajati, me pa zanimajo naslednja vprašanja in bi prosil da odgovorite po točkah:
1. Ali je še zaposlena v ZD Velenje, če ne s katerim dnevom ji je potekla/poteče pogodba o zaposlitvi?
2. Ali je imela odpovedni rok, kakšen je bil, se je upošteval?
3. Ali je ob zaključku del.razmerja zdravnica ambulanto formalno »uredila« in zaključila z vsemi odprtimi stvarmi, ki jih je imela v tej službi?
4. Koliko strank (podjetij oz. fiz.oseb) je bilo vezanih na njeno delovno mesto oz. na njo kot zdravnico ob prekinitvi pogodbe (pooblastila)?
5. Ali so te stranke ostale na medicini dela v ZD Velenje ali je zdravnica imela možnost/priložnost, da jih je odpeljala na svoje novo delo (morda v specialistično kliniko dvorec Lanovž)?
6. Če so stranke ostale v ZD Velenje, kdo/kateri zdravnik(i) so prevzeli te stranke po njenem odhodu?
7. Zakaj ZD Velenje ni začel s financiranjem specializacij MD v letih od kar ste direktor ZD? Vzroki?
8. Ali je vodja oddelka MD Boštjan Skornšek polno zaposlen v ZD Velenje?
Na svoji Linkedin strani ima namreč vpisano, da je zaposlen tudi v specialistični kliniki dvorec Lanovž. Ali ima dovoljenje s strani ZD Velenje?
9. Se vam zdi/ne zdi sporno, da vodja oddelka dela v konkurenčnem podjetju? Zakaj?
10. Ali ima vodja oddelka MD Boštjan Skornšek konkurenčno klavzulo (glede na to da je vodja oddelka MD), če da kakšno, če ne zakaj ne?
11. Ali imate dvom, da lahko ima vodja oddelka MD priložnost preusmerjati stranke v konkurenčno podjetje? Zakaj ne, kako to preprečujete?
12. Boštjan Skornšek je tudi sindikalni zastopnik sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije v ZD Velenje.
13. Ali po vašem mnenju gre morda za konflikt interesov – glede na to, da ga vidimo kot zaposlenega tudi v specialistični kliniki dvorec Lanovž?
14. Prosimo za podatek, o učinkovitosti zdravnice Nina Nikolić Lebič v času, ko je bila zaposlena v ZD Velenje. Koliko ljudi je pregledala in zaključila obravnave in v koliko časa (koliko ur je v tem času delala). Prosil bi tudi za enake podatke (primerjavo) z vsemi ostalimi zdravniki, ki so v tem času opravljali delo zdravnika na medicini dela. Za ta podatek sem vas že zaprosil na seji sveta MOV, pa sem s strani vaše administracije dobil nepopoln odgovor. Torej kakšna je bila realizacija, št.pregledov/na uro/na pos. zdravnika.
15. Zaposlenim v ZD Velenje ste posredovali dopis v zvezi z mojimi vprašanji na seji sveta MO Velenje. Prosim, da ga priložite k odgovorom. Po mnenju nekaterih gre za pritisk na vaše podrejene, za mobing? Če ne, zakaj ne – kako to argumentirate?
16. Zanima me koliko je bilo izdanih potnih nalogov oz. koliko potnih stroškov je nastalo v zvezi z zaposlenimi v administraciji (torej ne zdravniki, med.sestre, šoferji NMP oz. reš. vozil, ki so naloge opravljali v zvezi s pacienti) v času od kar ste dir. zdr. doma. Kakšni so bili, koliko in kdo jih je ustvaril.
17. Po zadnjih informacijah, bi se naj stanje po odhodu zdravnice (če inf. držijo) v medicini dela spremenilo. Kakšne so spremembe, kakšni so rezultati v metodah dela, kakšna je realizacija, št. pregledov/na uro/na zdravnika.
Če sem morda v kakšnem od postavljenih vprašanjih uporabil neprimerno terminologijo, saj v medicini dela (MD) gre za specifiko, se opravičujem.
Prosim vas tudi, da nas svetnike seznanite s pripravljenim sanacijskim programom, ki bi ga bilo zaradi izgube v zadnjih dveh letih potrebno pripraviti.
ODGOVOR:
Svetniško vprašanje ni postavljeno v skladu z 18. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje, v katerem piše, da imajo člani sveta pravico postaviti vprašanje, ki zadeva Mestno občino Velenje in je v pristojnosti dela občinske uprave ali župana.
Vprašanja morate nasloviti na vodstvo Zdravstvenega doma Velenje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

23. september 2019
Zap. št. 33
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:
Mestna občina je pripravila lepo in bogato praznovanje »60 let od odprtja mestnega središča«. V zvezi s tem prosim za celovito poročilo o dogodkih, stvareh, odprtjih, praznovanjih, srečanjih s predstavniki občine ali županom, koncertih, najemih, darilih …  in povezanih materialnih ter nematerialnih - ovrednotenih stroških (ki jih morda ni bilo potrebno plačati, pa so vseeno stroški), ki so bili kakorkoli povezani s praznovanjem, oz. se jih je omenjalo v povezavi s praznovanjem.
Prosim, da je v poročilu za vsako stvar označeno za kakšen dogodek gre, kdo je organizator, podpisnik, vrednost, postavka v proračunu (od kod se je črpalo sredstva).

ODGOVOR:
V letošnjem letu smo za praznovanje 60. obletnice od odprtja novega mestnega središča Velenja namenili 100.000 evrov, kot je bilo potrjeno v proračunu Mestne občine Velenje. Pridobili smo tudi dodatna sredstva v višini 29.650 evrov za organizacijo enega izmed koncertov v septembru. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.
     

 

 

Avgust

29. avgust 2019
Zap. št. 32
Član sveta MERSAD DERVIŠEVIĆ je podal naslednjo pobudo:
Dajem pobudo da se uredijo (ponovno označijo) prehodi za pešce na spodaj navedeni lokaciji. Na teh prehodih je veliko osnovnošolcev.
Prehode obnavlja podjetje PUP, d. d., in jih bo obnovil v prihodnjih dneh.   
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
     

1. avgust 2019
Zap. št. 31
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:
Prosim, da mi v zakonskem roku posredujete tehnično specifikacijo del za vrednost 124.090 evrov, kolikor znaša vrednost del na tej trasi (rekonstrukcija Vodnikove ceste).
ODGOVOR:
REKAPITULACIJA - kolesarska pot - Vodnikova cesta  
1. PREDDELA 9.961,30 €  
2. ZEMELJSKA DELA 6.908,14 €  
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 33.623,45 €  
4. ODVODNJAVANJE 3.030,00 €  
5. OPREMA CEST- SIGNALIZACIJA 3.025,80 €  
6. TUJE STORITVE 4.350,00 €  
7. NEPREDVIDENA DELA (10%) 6.089,87 €  
SKUPAJ 66.988,56 €  
DDV 22% 14.737,48 €  
SKUPAJ Z DDV 81.726,04 €

REKAPITULACIJA - površina za pešce - Vodnikova cesta  
1. PREDDELA 2.546,00 €  
2. ZEMELJSKA DELA 4.438,30 €  
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 23.410,80 €  
4. OPREMA CEST- SIGNALIZACIJA 157,50 €  
5. TUJE STORITVE 1.020,00 €  
6. NEPREDVIDENA DELA (10%) 3.157,26 €  
SKUPAJ 34.729,86 €  
DDV 22% 7.640,57 €  
SKUPAJ Z DDV 42.370,43 €    
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
     

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Januar