SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2021

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave petih (5) prostih uradniških delovnih mest »svetovalec - pripravnik«

Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (OŠ Gustava Šiliha, Knjižnica Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2523/6

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE 964 2490/6

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE 964 629/22

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 953 587/23, 953 587/25 in 953 587/26

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA PODSEKRETAR – VODJA URADA (Ž/M) v Upravi Mestne občine Velenje

ADAPTACIJA 9 STANOVANJ

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC – za urejanje prostora in varstvo okolja (Ž/M) V Skupni občinski upravi SAŠA regije (kraj opravljanja dela Solčava)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 2397/318

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 2176/6

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 2176/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 2176/5

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 976 676/12

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 2388/73

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 1424/3

JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2021

Prestavilo ceste LC 450 101 v Cirkovcah in asfaltiranje ceste »odcep Slavič« v Podkraju

NAKUP NOVIH PODVOZIJ ZA GASILSKA VOZILA GVM-1 ZA POTREBE PGD ŠKALE IN PGD ŠALEK

Obnova sanitarij vrtca Tinkara

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb za dve stanovanjski enoti

Javno zbiranje ponudb, Kreativni center Čuk, Stari trg 11

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje v letu 2021

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 3479/5

AVTOMATIZACIJA KNJIŽNICE VELENJE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 286/15, 964 282/2, 964 286/11, 964 288/10, 964 294/8, 964 295/5, 964 309/29, 964 309/31 in 964 309/33

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 356/3 in 964 393/13

IZGRADNJA PLOČNIKA V NASELJU PODKRAJ

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - gostinski lokal v objektu Prireditveni oder

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2021

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 1930/3 in 964 2545

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC – za urejanje prostora in varstvo okolja (Ž/M) V Skupni občinski upravi SAŠA regije (kraj opravljanja dela Ljubno)

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Ugotovitvena odločba

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec – za stanovanjske zadeve

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2021

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo treh uradniških delovnih mest »Občinski redar« v Skupni občinski upravi SAŠA regije

Javni razpis - Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju

Storitve tiskanja za potrebe MOV

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 957 876/1, 876/10, 886/3, 885/2, 886/1

Javni razpis za prodajo nepremičnin 964 530/5, 964 294/4, 957 945/9, 957 945/27, 957 942/26, 957 945/33, 957 945/28 in 957 945/31

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Velenje

Direkcija Republike Slovenije za vode - Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2021

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto »Višji svetovalec – vodja urada« v Uradu za gospodarski razvoj in prestrukturiranje

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb - stanovanje Goriška 40, Velenje

Javni poziv k oddaji predlogov za poimenovanje dveh ulic v Mestni občini Velenje

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

IZBIRA IZVAJALCA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE – PONOVITEV POSTOPKA

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2021 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe premičnin

GEODETSKE STORITVE ZA POTREBE MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2021

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 957 1253/2

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 3496/15, 964 201/6, 964 201/9, 964 201/3 in 964 201/7

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2021

PET (5) PROSTIH URADNIŠKIH DELOVNIH MEST »SVETOVALEC III – PRIPRAVNIK v Uradu za gospodarski razvoj ž/m«

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Namera o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno souporabo

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 957 876/1, 957 876/10, 957 886/3, 957 885/1 in 957 886/1

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3551/13

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 1930/3 in 964 2545

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 2449/14 in 964 2449/15

Javni razpis za delovno mesto direktor javnega zavoda Knjižnica Velenje (ž/m)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 1800/16, 964 1800/18, 964 1722/5 in 964 1723/6

Razpis za oddajo konceptnih predlogov za izdelavo urbanistične, arhitekturne in krajinsko arhitekturne ureditve podrobne enote urejanja prostora VE1/120 – Zelenica Pošta - Paka

Javno povabilo za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2021 (predhodno zbiranje ponudb)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 10, 98, 103/3 in 71/1

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3609/8, 1143/2, 3609/7, 72, 1069, 71/1 in 1141/6

Vinska gora - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Škale - Javno zbiranje ponudb za prodajo 5. nepremičnin