Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2021

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe premičnine opuščeni vodovod TP Vegrad-TP Črpališče Paka

Nabava opreme za PROGRAM REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA JEDRA

JZP, parcela 781/1, k.o. Velenje (v PC Stara vas)

Javno povabilo za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2022 (predhodno zbiranje ponudb)

Zbiranje pobud za podelitev priznanja kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje v letu 2021

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC – za obveščanje in organizacijo dogodkov

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2166/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3323

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 3328/6, 964 3332/7 in 964 3332/1

Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovovnega mesta RAČUNOVODJA VII/2 (II)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2490/15

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 968 903/30

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3511/44

Oblikovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje pristopa LEADER/CLLD v programskem obdobju 2021-2027

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine - Vila Herberstein

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNE OBJAVE STROKOVNO-TEHNIČNEGA DELOVNEGA MESTA ADMINISTRATOR V

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis s prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb - stanovanje Šalek 97, Velenje, štev. 14

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 957 849/9

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2528

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 1952/9 in 964 1952/10

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 975 536/24

RAZPIS ZA STROKOVNO-TEHNIČNO DELOVNO MESTO ADMINISTRATOR V

RAZPIS ZA STROKOVNO-TEHNIČNO DELOVNO MESTO RAČUNOVODJA VII/2 (II)

CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem - gostinsko nastanitveni objekt Vila Herberstein

Javna dražba za prodajo stanovanja Kardeljev trg 2

Lokacijska preveritev 2021, parcele k.o. Laze

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov »Center za brezdomne osebe« in »Namestitvena stanovanjska podpora« v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2422/12

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2422/11

Opravljanje storitev prehrane za potrebe uporabnikov Centra za brezdomne osebe in socialno ogrožene občane MO Velenje za obdobje od 1.1.2022 do 31. 12. 2023

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Javno zbiranje ponudb Stari trg 11

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za delovno mesto višji svetovalec v Kabinetu župana

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 3355/2 in 964 3341/74

Vodovod Spodnja Črnova

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC – za obveščanje in organizacijo dogodkov

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVM-1 ZA POTREBE PGD ŠKALE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 951 842/4 IN 951 842/5

Ureditev pločnika in lokalne ceste Pirh - Mrliška vežica v Šentilju

Javi razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Mestni občini Velenje za leto 2021

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNINE Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 786/5

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE 964 768/19

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 1952/9 in 964 1952/10

Ureditev parkirišča in dela odseka ceste v Stari trg na območju Starotrškega mestnega jedra

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec - za pravne zadeve v Skupni občinski upravi SAŠA regije

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 2397/321 in 964 2397/218

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE 964 2523/6

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNINE Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

NAMERA O ODDAJI POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem na naslovu Stari trg 11, Velenje - Kreativni center Čuk

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC – za pravne zadeve (Ž/M)

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2021 – ODDAJA POROČIL

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3270/26

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA POLIGON VARNE VOŽNJE

Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganega poimenovanja ulice v Krajevni skupnosti Stara vas

Nabava in postavitev opreme za CTN Prireditveni oder in prostor (ponovitev postopka)

OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC V SOU SAŠA

Rekonstrukcija Konovske ceste – faza II

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA MUZEJ VELENJE (M/Ž)

Sanacija plazu Šteharnik - Podkraj JP 950751

Vabilo k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in priložnostnih daril za Mestno občino Velenje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB, Kersnikova 2b, Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Obnova športnih igrišč za OŠ MPT in CVIU

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022–2027

Javni razpis za prodajo nepremičnine (stanovanje) z javnim zbiranjem ponudb

Javni poziv delodajalcem v MO Velenje za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Velenje

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2021

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA (Ž/M) V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI SAŠA REGIJE

JAVNO ZBIRANJE PONUDB, KREATIVNI CENTER ČUK, STARI TRG 11

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb za dva poslovna prostora v objektu Koroška cesta 37 a, Velenje

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Svetovalec – za urejanje prostora in varstvo okolja« v Skupni občinski upravi SAŠA regije

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Višji svetovalec – za urejanje prostora in varstvo okolja« v Skupni občinski upravi SAŠA regije

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta »Podsekretar – vodja urada« v občinski upravi Mestne občine Velenje

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA HTRV ZA POTREBE PGD VELENJE

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave petih (5) prostih uradniških delovnih mest »svetovalec - pripravnik«

Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (OŠ Gustava Šiliha, Knjižnica Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline)

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 975 527/18

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE 964 1424/2

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V KS ŠKALE-HRASTOVEC: 817/6 in 817/6. obe k.o. Škale

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2523/6

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE 964 2490/6

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE 964 629/22

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 953 587/23, 953 587/25 in 953 587/26

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2021

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2021

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA PODSEKRETAR – VODJA URADA (Ž/M) v Upravi Mestne občine Velenje

ADAPTACIJA 9 STANOVANJ

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC – za urejanje prostora in varstvo okolja (Ž/M) V Skupni občinski upravi SAŠA regije (kraj opravljanja dela Solčava)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 2397/318

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 2176/6

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 2176/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 2176/5

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 976 676/12

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 2388/73

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 1424/3

JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2021

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2021

Prestavilo ceste LC 450 101 v Cirkovcah in asfaltiranje ceste »odcep Slavič« v Podkraju

NAKUP NOVIH PODVOZIJ ZA GASILSKA VOZILA GVM-1 ZA POTREBE PGD ŠKALE IN PGD ŠALEK

Obnova sanitarij vrtca Tinkara

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb za dve stanovanjski enoti

Javni natečaj NAJ PROSTOVOLJEC IN PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA LETA 2020 V MESTNI OBČINI VELENJE

Javno zbiranje ponudb, Kreativni center Čuk, Stari trg 11

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje v letu 2021

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 3479/5

AVTOMATIZACIJA KNJIŽNICE VELENJE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 286/15, 964 282/2, 964 286/11, 964 288/10, 964 294/8, 964 295/5, 964 309/29, 964 309/31 in 964 309/33

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 356/3 in 964 393/13

IZGRADNJA PLOČNIKA V NASELJU PODKRAJ

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - gostinski lokal v objektu Prireditveni oder

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2021

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 1930/3 in 964 2545

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA SVETOVALEC – za urejanje prostora in varstvo okolja (Ž/M) V Skupni občinski upravi SAŠA regije (kraj opravljanja dela Ljubno)

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Ugotovitvena odločba

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec – za stanovanjske zadeve

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2021

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za zasedbo treh uradniških delovnih mest »Občinski redar« v Skupni občinski upravi SAŠA regije

Javni razpis - Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju

Storitve tiskanja za potrebe MOV

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 957 876/1, 876/10, 886/3, 885/2, 886/1

Javni razpis za prodajo nepremičnin 964 530/5, 964 294/4, 957 945/9, 957 945/27, 957 942/26, 957 945/33, 957 945/28 in 957 945/31

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Velenje

Direkcija Republike Slovenije za vode - Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2021

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto »Višji svetovalec – vodja urada« v Uradu za gospodarski razvoj in prestrukturiranje

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb - stanovanje Goriška 40, Velenje

Javni poziv k oddaji predlogov za poimenovanje dveh ulic v Mestni občini Velenje

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

IZBIRA IZVAJALCA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE – PONOVITEV POSTOPKA

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2021 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe premičnin

GEODETSKE STORITVE ZA POTREBE MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2021

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 957 1253/2

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 3496/15, 964 201/6, 964 201/9, 964 201/3 in 964 201/7

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2021

PREDNOSTNA LISTA za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem

PET (5) PROSTIH URADNIŠKIH DELOVNIH MEST »SVETOVALEC III – PRIPRAVNIK v Uradu za gospodarski razvoj ž/m«

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Namera o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno souporabo

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 957 876/1, 957 876/10, 957 886/3, 957 885/1 in 957 886/1

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3551/13

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 1930/3 in 964 2545

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 2449/14 in 964 2449/15

Javni razpis za delovno mesto direktor javnega zavoda Knjižnica Velenje (ž/m)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 1800/16, 964 1800/18, 964 1722/5 in 964 1723/6

Razpis za oddajo konceptnih predlogov za izdelavo urbanistične, arhitekturne in krajinsko arhitekturne ureditve podrobne enote urejanja prostora VE1/120 – Zelenica Pošta - Paka

Javno povabilo za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2021 (predhodno zbiranje ponudb)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 10, 98, 103/3 in 71/1

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3609/8, 1143/2, 3609/7, 72, 1069, 71/1 in 1141/6

Vinska gora - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Škale - Javno zbiranje ponudb za prodajo 5. nepremičnin

Poslovna cona Stara vas - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021