SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2021

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto »Višji svetovalec – vodja urada« v Uradu za gospodarski razvoj in prestrukturiranje

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb - stanovanje Goriška 40, Velenje

Javni poziv k oddaji predlogov za poimenovanje dveh ulic v Mestni občini Velenje

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

IZBIRA IZVAJALCA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE – PONOVITEV POSTOPKA

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2021 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe premičnin

GEODETSKE STORITVE ZA POTREBE MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2021

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 957 1253/2

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2021

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 3496/15, 964 201/6, 964 201/9, 964 201/3 in 964 201/7

PET (5) PROSTIH URADNIŠKIH DELOVNIH MEST »SVETOVALEC III – PRIPRAVNIK v Uradu za gospodarski razvoj ž/m«

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Namera o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno souporabo

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 957 876/1, 957 876/10, 957 886/3, 957 885/1 in 957 886/1

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3551/13

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 1930/3 in 964 2545

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 2449/14 in 964 2449/15

Javni razpis za delovno mesto direktor javnega zavoda Knjižnica Velenje (ž/m)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 1800/16, 964 1800/18, 964 1722/5 in 964 1723/6

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 10, 98, 103/3 in 71/1

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3609/8, 1143/2, 3609/7, 72, 1069, 71/1 in 1141/6

Vinska gora - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin