SI

2019

Obnova sanitarij v POŠ Škale – ponovitev postopka

Ugotovitvena odločba

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Širitev avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles v Velenju

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE V ŠKALAH – 1. del

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v mestni občini Velenje v letu 2019

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Izgradnja komunalne infrastrukture - Vrtec Vinska Gora - POPRAVEK

Prosto delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Muzej Velenje

Čiščenje poslovnih prostorov Mestne občina Velenje na okolju prijazen način – ponovitev postopka

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2019 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

Obnova sanitarij v POŠ Škale

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk v najem

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v MOV v letu 2019

Javna razgrnitev sprememb Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo Ljubljanska 1, Velenje

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2019

Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2018 v Mestni občini Velenje

Namera o sklenitvi NNP za nepremičnino ID 964_3208

Namera za visoke grede

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA

UGOTOVITVENA ODLOČBA

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec

ADAPTACIJA 10 STANOVANJ

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora za potrebe Mestne občine Velenje v letu 2019 in zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora za svetniške skupine

STORITVE TISKANJA ZA POTREBE MOV V LETU 2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja

Prednostna lista za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC III v Uradu za družbene dejavnosti

JAVNI RAZPIS ZA NAKUP NOVEGA PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO GVM-1 PGD ŠENTILJ

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2019

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Javna dražba za prodajo stanovanja Celjska 40 a, Slovenj Gradec

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči