SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

EERAdata

Data-driven decision-support to increase energy efficiency through renovation in European building stock

Namen projekta EERAdata so prednostne naložbe v energetsko učinkovitost v okviru evropskega stavbnega fonda in njegovega potenciala za prenovo. V sklad Dolgoročne strategije za zbiranje naložb v energetsko obnovo stavb (DSEPS) namerava Slovenija, za postopke energetske prenove v obdobju programskega obdobja do leta 2023, vključiti 1,8 milijona m2 javnih zgradb.

V okviru projekta EERAdata bo razvito in preizkušeno orodje za podporo pri odločanju, ki bo lokalnim upravam pomagalo pri zbiranju in obdelavi njihovih stavbnih in demografskih podatkov. Zbrani podatki bodo služili kot podlaga za oceno in odločanje o prednostnih ukrepih pri načrtovanju, prenovi in gradnji javnih stavb glede na njihovo energetsko učinkovitost. V Projektu ERRAdata sodeluje devet projektnih partnerjev iz Danske, Nemčije, Španije, Velike Britanije in Slovenije.

Projekt traja od julija 2019 do decembra 2021.

Projekt je 100% financiran iz programa HORIZON 2020, višina sredstev, ki je namenjena Mestni občini Velenje znaša 42.906,00 EUR.

 Več informacij na eeradata@velenje.si

Uradna spletna stran projekta:
https://eeradata-project.eu/