SI

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Mestni občini Velenje:
Petra Cerjak (v času njene odsotnosti namestnica Zdenka Gradišnik), ki je dosegljiva na e-naslovu: gdpr@velenje.si ali na telefonski številki 03 896 16 18


 


Pravice posameznikov:
Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi podatki
Zahteva posameznika za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos  podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov