SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Oskrbovana stanovanja

VREDNOST PROJEKTA: skupna ocenjena vrednost projekta: 1.478.065,69 evra (Mestna občina Velenje 693.199,39 evra (46,90 %), dolgoročno posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 238.396,04 evra (16,13 %), soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 546.470,26 evra (36,97 %)

Investitor projekta je Mestna občina Velenje. Projekt je bil prijavljen na javni razpis Programa za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele, ki ga je objavil Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Dela so se pričela avgusta 2018, zaključek pa je predviden letos jeseni.
 
Mestna občina Velenje na lokaciji ob Domu za varstvo odraslih Velenje (severno od enonadstropnih vrstnih hiš Kidričeva cesta 25–43) gradi 15 najemnih oskrbovanih stanovanj za upokojence in druge starejše občane, ki jih bo oddala v neprofitni najem. Objekt je strateško lociran v bližino Doma za varstvo odraslih Velenje, da bodo imeli najemniki možnost koriščenja domskih uslug. V neposredni bližini so zdravstveni dom, lekarna, trgovine … Blizu je tudi Sončni park, kjer se bodo starostniki lahko gibali in sproščali. Poleg oskrbovanih stanovanj je predvidena izgradnja parkirišča s 24 parkirnimi mesti, 13 parkirišč je namenjenih za oskrbovana stanovanja (od tega  3 invalidska), 11 pa je nadomestnih za stanovalce objekta Jurčičeva cesta 16, Velenje. Stanovanja bodo oddana v neprofitni najem občanom Mestne občine Velenje, starejšim od 65 let, ki so se prijavili na javni razpis in izpolnjujejo razpisne pogoje. Status stanovanj se ne bo spreminjal.

Končni cilj investicije je pridobitev neprofitnih najemnih oskrbovanih stanovanj, ki jih glede na izkazane potrebe občina potrebuje. Vgrajeni so materiali, ki  dolgoročno ne bodo povzročali večjih stroškov z vzdrževanjem objekta.