SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Vzorčno mesto

Projekt vodi Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, partner v projektu je Gorenje, d. d. Strateški partner je Šolski center Velenje.

Projekt je zaživel januarja 2018. Vzorčno mesto ima prostore v prvem nadstropju Nakupovalnega centra Velenje na Kidričevi cesti 2b. Vzorčno mesto je zasnovano kot ekosistem, odprt prostor za kreativno soočanje z vse hitreje spreminjajočim se svetom tehnološkega napredka in družbeno-okoljskih sprememb. Je prostor, v katerem sodelujejo vsi deležniki mesta in regije s ciljem vzpostavitve trajnostno učinkovite strategije razvoja družbe. V okviru Smart specializacije izvajajo aktivnosti na vseh področjih digitalne pismenosti, kar zajema delo z mladimi, priseljenci, spodbujajo vključevanje žensk v znanost, delo z mladimi s posebnimi potrebami, omogočajo pridobivanje aktualnih kompetenc za boljšo karierno opremljenost ter neformalno izobraževanje za vse obiskovalce. Vzorčno mesto je že v prvem mesecu delovanja obiskalo več kot tisoč učencev.

Projekt Vzorčno mesto funkcionira kot trajnostni Living Lab za razvoj lokalnega in regionalnega okolja. Po principu (Quintuple Helix Innovation model) kroženja znanja med vsemi lokalnimi deležniki spodbuja nastajanje inovacij. Predvsem mladi lahko v Vzorčnem mestu na najsodobnejši način raziskujejo, ustvarjajo in širijo svoja znanja. Pri obiskovalcih želijo izvajalci programa spodbuditi radovednost in jim prek interaktivnih orodij približati sodobno znanost. Poudarek dajejo povečevanju digitalne pismenosti, medpredmetnemu povezovanju in podajanju vsebin za mlade. Vzorčno mesto sestavljajo: Ulica virtualne resničnosti, 3D-modeliranje, transmedijski kotiček, digitalni laboratorij idr. Skozi medpredmetno povezovanje in s praktičnimi poizkusi omogočajo edinstveno interaktivno izkušnjo učenja. V naslednjih dveh letih bodo preizkusili metodo na šestih popolnoma različnih tematikah, ki bodo zajemale celoten spekter družbeno- tehnološkega napredka. V tem času se vključujejo v lokalne, regionalne in mednarodne projekte, ki omogočajo preverjanje metode, eksponentno rast modela in zagotavljajo širše družbene učinke. V letošnjem letu bodo širili partnerstva na področju izobraževanja tudi globalno. Trenutno potekajo pogovori z univerzami in raziskovalno-razvojnimi institucijami na Islandiji, Norveškem, Nizozemskem, v ZDA in Avstriji. Izvajalci programa želijo sodelovati z institucijami, kot so MIT Media Lab, Carnegie Mellon University, Disney Research Lab ipd. S partnerji iz desetih držav se prijavljajo na razpis Horizon 2020 v stebru Science With and For Society z naslovom: Open Schooling and collaboration on Science education, v katerem bodo imele osrednjo vlogo vzpostavitve novih metod učenja in izobraževanja za Open Schools in Open Innovation za industrijske aplikacije in procese.