SI

Zelena shema slovenskega turizma Slovenia Green

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Več informacij o projektu: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma

Velenje je vstopilo v nacionalni program v letu 2015. Z anketiranjem obiskovalcev, občanov, podjetij in pripravo profila destinacije ter podpisom zelene politike smo pridobili celovit vpogled v trajnostni razvoj Velenja.

Z izvedbo postopka smo pridobili celovit vpogled v trajnostni razvoj Velenja in mednarodno primerljivo oceno Slovenia Green Destination Bronze. Najmočnejša kategorija Velenja je Varnost in destinacija, najšibkejša pa Turizem in poslovanje. Na področju turizma bo potrebno sprejeti strategijo razvoja turizma s poudarkom na razvijanju turizma preko celega leta, ustrezno kadrovsko in finančno podpreti turistično organizacijo, spodbujati turistične ponudnike k pridobivanju zelenih znakov, razvijati zelene dobavne verige, ki bodo vključevale izdelke in pridelke iz lokalnega okolja, spremljati ekonomske učinke turizma ter spodbujati vključevanje žensk na vodilna mesta v turizmu.

Na podlagi prejete ocene smo pripravili načrt in nabora ustreznih ukrepov za izboljšave. S pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination Velenje na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionira kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Kot ponosni član družine Slovenia Green izpolnjejemo obljubo, da delujemo po trajnostnih načelih in smo predani nenehnim zelenim izboljšavam.