SI

Prenova Starega Velenja

Predel Velenja pod Velenjskim gradom imenovan Staro Velenje je zaščiten kot kulturni spomenik, voden pod številko EŠD št. 13267. Omenjeno območje je močno načel zob časa in v stanju, kakršnem je, potrebuje korenito revitalizacijo. Mestna občina Velenje si je že pred leti zadala za cilj izvedbo programa »Prenova in oživitev mestnega jedra«, v sklopu katerega je že realizirala določene podprograme, projekte. V ta namen bo Mestna občina Velenje izvedla dva projekta iz programa Celostnih teritorialnih naložb (CTN): 

  • CTN Stari trg 11 in 
  • CTN Revitalizacija starotrškega jedra
CTN Stari trg 11
CTN Stari trg 11
CTN Revitalizacija starotrškega jedra
CTN Revitalizacija starotrškega jedra