SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

eCENTRAL

eCentral: Energy Efficient Public Buildings in Central Europe
(Energetsko učinkoviti javni objekti v Centralni Evropi)

Projekt »Energy Efficient Public Buildings in Central Europe« (eCentral) se osredotoča na energetsko učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov za povečanje učinkovitosti le teh. Projekt želi pokazati, da je pristop k sanacijam in izgradnjam javnih objektov v skladu s smernicami nZEB (skoraj nič-energijskih stavb), mnogokrat optimalna in stroškovno učinkovita dolgoročna rešitev.

Projekt zasleduje direktivo Evropske skupnosti glede energetske učinkovitosti pri prenovi in gradnji novih objektov, ki bo zahtevala izvedbo sanacije/gradnjo javnih objektov v skladu s skoraj nič energijskimi standardi (nZEB), le-ti bi naj stopili v polno veljavo leta 2019.

V okviru projekta bomo izvedli različne analize in razvili orodja, ki bodo prispevala k boljšemu vpogledu v stanje stavbnih in investicijskih potencialov.  Različni programi usposabljanja bodo omogočili razvoj novih spretnosti/znanj javnih uslužbencev in razvijalcev javnih nZEB projektov.

V treh pilotnih regijah se bodo testirale inovativne sheme financiranja kot so: pogodbeno zagotavljanje energetske učinkovitosti, javno-zasebno partnerstvo in množično financiranje za prenovo javnih stavb in izvedle energetske sanacije javnih objektov v Velenju, Sveti Nedelji (Hrvaška) in Budimpešti (Madžarska). Rezultati teh pilotnih projektov bodo podali jasnejši odgovor na stroškovno optimalnost nZEB in izboljšali kakovost podatkov.

Na podlagi izvedenih pilotnih ukrepov in projektnih aktivnosti se bo razvila skupna strategija za širše izvajanje inovativnih finančnih shem v Srednji Evropi.

Projekt se je pričel izvajati 1.9.2017 in bo trajal do konca februarja 2021. Vodilni partner projekta je Regionalna energetska agencija Severnozahodne Hrvaške. Projektni konzorcij sestavlja še osem partnerjev iz petih držav (Slovenije, Italije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske).

Projekt eCentral je financiran s strani Evropske unije, iz programa Interreg CENTRAL EUROPE. Celotna vrednost projekta je 2.676.235,61 EUR. Vrednost projekta za MO Velenje znaša 194.161,90 EUR, od tega 85% sofinancira EU, 15% pa Mestna občina Velenje.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: 

ecentral@velenje.si,
ali si ogledate internetno stran projekta: http://interreg-central.eu/eCentral


Informacije o programu Interreg Srednja Evropa:

Program Interreg se je pričel izvajati leta 1990 kot temelj kohezijske politike EU. Program zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik med akterji v različnih državah članicah. V več kot 25 letih se je program Interreg razvil in razširil, še posebej njegov proračun in fokus, in zajema tri različne vrste programov: čezmejni, transnacionalni in med-regionalni programi. V trenutnem programskem obdobju, 2014-2020, je predviden skupni proračun v višini 10,1 milijarde evrov za prednostne naložbe: od raziskav in inovacij, informacijske in komunikacijske tehnologije, konkurenčnost malih in srednjih podjetij, nizkoogljično gospodarstvo, boj proti podnebnim spremembam, učinkovitost okolja in virov, trajnostni promet, zaposlovanje in mobilnost, socialna vključenost, izobraževanje in usposabljanje ter boljša javne uprave.

Program Interreg Srednja Evropa je del programa Interreg transnacionalno sodelovanje (s skupnim proračunom 2,1 milijarde EUR). Njegov geografski obseg zajema Avstrijo, Hrvaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko, Italijo, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. Proračun programa Interreg Srednja Evropa znaša 246 milijonov EUR, financira pa sledeče prioritete: inovacije za povečanje konkurenčnosti, nizkoogljične strategije, naravni in kulturni viri za trajnostno rast ter promet za boljšo povezavo.