SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

EE Culture

EE CULTURE je bil del programa Evropskega teritorialnega sodelovanja (čezmejni program Slovenija–Hrvaška). Cilj projekta je bil  povečanje energetske učinkovitosti stavb kulturne dediščine, kar je bilo doseženo z izmenjavo znanj, izkušenj in praks med pomembnimi akterji Slovenije in Hrvaške ter sanacijo dveh objektov. Ker je oblikovanje meril za energetsko sanacijo spomeniško zaščitenih stavb ob hkratni skrbi za ohranjanje njihove avtentične historične podobe zahtevnejše in kompleksnejše kot pri stavbah, ki niso pod spomeniškim varstvom, je eden izmed ciljev projekta EE CULTURE bil povečati osveščenost zainteresirane javnosti ravno o energetsko učinkoviti kulturni dediščini. Energetska učinkovitost v svetu je danes kazalnik stopnje tehnološkega razvoja in energetske osveščenosti, ki vpliva na gospodarski, okoljski in socialni razvoj celotne družbe. Cilj vsake države je zmanjšanje energetske intenzivnosti, ki vpliva na povečanje konkurenčnosti, predstavlja učinkovit način določanja zaupne oskrbe z  energijo, zmanjšanje emisij CO2 in spodbuja razvoj trga z visoko energetsko učinkovito tehnologijo.

V Evropi stavbe porabijo kar 40 % vse energije in proizvedejo 36 % vseh emisij CO2 izpuščenih v ozračje. Sektor javnih stavb torej predstavlja enega ključnih deležnikov pri doseganju trajnostnega razvoja in večje energetske učinkovitosti. Javni sektor mora biti vzor prebivalcem in industriji na lokalnem nivoju. Predstavniki javnega sektorja oz. javnih ustanov so ključ do uspeha pri doseganju skupnega EU energetskega cilja, to je zmanjšanje rabe energije za 20 % do leta 2020.Vendar pa se pri sanaciji javnih stavb pojavljajo ovire, zlasti pri vprašanju energetske sanacije spomeniško zaščitenih stavb. Danes stavbe kulturne dediščine niso le pričevalke preteklih obdobij, ampak se pojavlja potreba po njihovem vključevanju v sodobni čas in po prilagoditvi njihove funkcionalnosti potrebam sodobne aktivne družbe,  tudi v smislu obnove objektov kulturne dediščine  v skladu z nizko energetskimi principi.

V okviru projekta EE CULTURE smo izvedli energetsko sanacijo dveh objektov kulturne dediščine. Na hrvaški strani se je izvedla rekonstrukcija Županijske palače v Krapini, na slovenski pa rekonstrukcija objekta Vila Rožle, ki se nahaja v Velenju, natančneje v Sončnem parku.

Objekt Vila Rožle razpolaga s 333 m² skupne notranje površine, ki je razdeljena v dve etaži z mansardo. Objektu smo dozidali nadstrešnico, ki omogoča izvajanje določenega dela aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje zunaj, pred objektom, ne glede na vremenske razmere. Z energetsko sanacijo objekta smo dosegli več zastavljenih ciljev:

•     manjšo rabo energije za delovanje objekta, kar bo pozitivno vplivalo tudi na okolje, saj bo objekt posledično prispeval k zmanjšanju negativnih izpustov v ozračje,

•     obvarovali objekt pred nadaljnjim propadanjem,

•     pridobili kakovostno energetsko saniran objekt, v katerega se bodo umestile nove vsebine in ki bo lahko služil v bodoče kot primer dobre prakse tovrstne sanacije.

Celotna vrednost projekta za MOV je znašala 314.716,19 €, kjer je delež prispevka evropskih in nacionalnih sredstev znašal 95%  ter delež MOV 5%.

V Evropi stavbe porabijo kar 40 % vse energije in proizvedejo 36 % vseh emisij CO2 izpuščenih v ozračje. Sektor javnih stavb torej predstavlja enega ključnih deležnikov pri doseganju trajnostnega razvoja in večje energetske učinkovitosti. Javni sektor mora biti vzor prebivalcem in industriji na lokalnem nivoju. Predstavniki javnega sektorja oz. javnih ustanov so ključ do uspeha pri doseganju skupnega EU energetskega cilja, to je zmanjšanje rabe energije za 20 % do leta 2020.Vendar pa se pri sanaciji javnih stavb pojavljajo ovire, zlasti pri vprašanju energetske sanacije spomeniško zaščitenih stavb. Danes stavbe kulturne dediščine niso le pričevalke preteklih obdobij, ampak se pojavlja potreba po njihovem vključevanju v sodobni čas in po prilagoditvi njihove funkcionalnosti potrebam sodobne aktivne družbe,  tudi v smislu obnove objektov kulturne dediščine  v skladu z nizko energetskimi principi.


Spletna stran projekta EE Culture

Kako je potekala sanacija, si lahko ogledate na tej povezavi: http://www.regea.org/eeculture/si/multimedia/video.html