SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Energetska sanacija vrtcev

Mestna občina Velenje je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti ki ga je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, pridobila sredstva za energetsko sanacijo vrtca Tinkara in vrtca Lučka. S projektom smo znižali obratovalne stroške, zagotovili boljše delovne pogoje. Dela so obsegala sanacijo ovoja (fasado), delno menjavo oken ter izolacijo strešnih površin. Vsa ta dela so bila potrebna zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti teh objektov.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je zagotovilo sredstva v višini 124.430, 65 evrov za vrtec Tinkara in 185.555,85 evrov za vrtec Lučka.

Delež prispevka Evropske unije je  znašal 85 % upravičenih stroškov iz kohezijskega sklada (za vsak objekt). Razliko je Mestna občina Velenje financirala iz lastnih sredstev.

Celotna vrednost del za vrtec Tinkara je znašala 224.580,39 evra z vključenim davkom na dodano vrednost. Dela so bila končana v mesecu juniju.
Celotna vrednost del za vrtec Lučka je znašala 251.191,69 evra z vključenim davkom na dodano vrednost. Dela so bila končana v mesecu avgustu.