SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Energetska sanacija ZD Velenje

Mestna občina Velenje je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti iz leta 2012, ki ga je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, pridobila sredstva za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Velenje. S projektom  smo želeli znižati obratovalne stroške, zagotoviti boljše delovne pogoje in rekonstruirati obstoječi zdravstveni dom.


Dela so obsegala sanacijo ovoja, menjavo oken na severni in južni fasadi zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti ter prenovo strojnih in elektro instalacij. Tako je v traktih E in D vgrajen prezračevalni sistem z rekuperacijo, ki  zagotavlja zadostno količino svežega zraka ob minimalnih izgubah toplote. V sklopu obnove je v posameznih delih urejena tudi nova energetsko učinkovita razsvetljava hodnikov.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je zagotovilo sredstva v višini 836.387 evrov. Delež prispevka Evropske unije je znašal 85 % iz kohezijskega sklada, 15 % pa je znašal delež slovenske udeležbe za kohezijsko politiko. Razliko je Mestna občina Velenje financirala iz lastnih sredstev. Celotna vrednost del  je znašala 1.117.112,97 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. Dela so bila končana avgusta 2014.