SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Lepi center

Prenova mestnega središča Velenja - LEPICENTER - projekt Promenada

Velenjska promenada je nastala sredi sedemdesetih let 20. stoletja. Takrat sodobna urbana oprema je bila po skoraj štirih desetletjih že precej dotrajana, obnove so bili potrebni nekateri komunalni (toplovod, vodovod) in komunikacijski vodi, močno načet je bil tudi most čez Pako.

Mestna občina Velenje je projekt prenove mestnega središča prijavila na 6. javni razpis za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2012–2014. Pridobili smo skoraj dva milijona evrov nepovratnih sredstev (1.963.886,52 evra). Za projekt smo pridobili še 320 tisoč evrov iz državnega proračuna, 910.610 evrov pa smo financirali iz lastnih sredstev. Če se za izvedbo projekta ne bi odločili, evropskega in državnega denarja Velenje seveda ne bi bilo deležno.

V to številko je zajeta celotna izvedba – od izdelave investicijske in projektne dokumentacije do izgradnje celotne promenade z dvoetažno parkirno hišo na njenem severnem koncu (današnje parkirišče med Zdravstvenim domom Velenje in Šolskim centrom Velenje), v kateri je 150 parkirnih mest pa tudi trije poslovni prostori in javne sanitarije, z novim mostom sredi promenade ter amfiteatrom ob bregovih Pake. S prenovo promenade smo ob tem zmanjšali poplavno ogroženost mesta ter povečali njegovo atraktivnost za obrtnike, podjetnike, stanovalce in obiskovalce. V navedeno vrednost projekta so všteti tudi stroški nadzora, nakupa in dobave opreme, obveščanja javnosti ter vodenja projekta.

Velenje je z novo ureditvijo promenade še bolj zeleno mesto. Park se je izpred gimnazije razširil še na drugi del Pake, pomembno novo dimenzijo in kvaliteto pa je v mestnem prostoru dalo tudi «približevanje« mesta in reke. Paka ne hiti več mimo nas, ampak jo lahko poslušamo, opazujemo, ob njej posedamo, se družimo, sončimo ali hladimo. Stopničast amfiteater je novo, atraktivno mestno prizorišče.

Prenova promenade je potekala v več fazah, saj smo si želeli, da bi za stanovalce in obiskovalce mestnega središča ter za vse, ki v Velenju delajo, se šolajo ali v mestno središče prihajajo po opravkih, bila kar najmanj moteča. Dela so bila  zaključena julija 2014.

Več o projektu na: www.lepicenter.velenje.si