SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

CUL-Energy 4 Kids

Projekt "CUL-Energy 4 Kids" je bil eden izmed zadnjih projektov, ki je bil odobren v obdobju financiranja 2007 - 2013 programske linije evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija - Avstrija (SI - AT).

Ob realizaciji projektne teme „Energija pri otrocih“ in čezmejnemu širjenju znanja o energiji so skozi leto dni trajajoč projekt potekale intenzivne socialne, jezikovne in kulturne izmenjave med partnerskimi regijami Avstrijsko Štajersko, Gradiščansko in Slovenijo (Velenje in Maribor).


Tako so otroci (od 8 let naprej) v okviru naravoslovnih in kulturnih dni kot tudi v sklopu tridnevnega čezmejnega »Energijskega tabora«, razvijali trajnostne ideje in koncepte za otroška igrišča ter ob tem pridobili nova znanja in razumevanja o s področja energije, energetske učinkovitosti ter spoznavali kulturo vključenih mest.
Skupaj s strokovnjaki ter mentorji so otroci v sklopu zanimivih delavnic razvijali koncepte za energijsko optimizirana igrala (fotovoltaična energijska gugalnica/žičnica, LED tunel, vrtiljak z dinamom itd.), ki se ob zaključku projekta umestila v vseh štirih sodelujočih mestih (Weiz, Eisenstad, Maribor in Velenje).

V velenjskem Sončem parku smo tako vzpostavili prvo energetsko tematsko igrišče za otroke v Sloveniji in ga poimenovali »Rudarska vas«.

Igrala so zasnovana tako, da lahko njihovi uporabniki s pomočjo gibanja, lastne kinetične energije, proizvedejo svetlobo ali v gibanje poženejo del igrala. Tako lahko uporabniki s spustom po žičnici sprožijo vrtenje spiral, s sprehodom skozi tunel prižig luči, z nalaganjem lignita na vozičke pa žarenje luči na energijsko optimiziranih tablah. Dodaten vir energije na igrišču je sončna svetloba, ki jo v električno energijo pretvarjajo fotovoltaični paneli. Ideje za razvoj energijsko optimiziranih igral so pod strokovnim vodstvom, v sklopu mednarodnih delavnic, razvijali otroci. Z igriščem smo želeli otroke in mladostnike opozoriti tudi na pomen lokalnega vira energije – šaleški lignit, zato smo prostor za igro uredili na temo rudarjenja v Šaleški dolini. Celotna vrednost projekta za MOV je znašala 90.000 €, kjer je delež prispevka evropskih in nacionalnih sredstev znašal 95%  ter delež MOV 5%.

Več informacij o izvedenem projektu CUL-Energy 4 Kids lahko pridobite na elektronskem naslovu spela.seliga@velenje.si ali na telefonski številki 03 8961 534.