SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

M2RES

Recovering marginal territories, making them regain their lost value by pursuing sustainable development programs

Projekt M2RES je sofinancirala EU skozi program Jugovzhodna Evropa 2007-2013. Projekt je bil usmerjen k revitalizaciji oz. uporabi marginaliziranih zemljišč, kot so odlagališča odpadkov, rudniške ugreznine in območja, kjer so bila vojaška oporišča, skladišča ali kontaminirane površine. Omenjena zemljišča so dobila nove vsebine z naložbenimi programi za izkoriščanje obnovljivih virov energije (fotovoltaika, vetrna energija, biomasa, geotermalna energija, bioplin …).

Projekt M2RES je vključeval partnerje iz EU in sosednjih držav, kar predstavlja široko mrežo javnih deležnikov z ustreznimi pristojnostmi in komplementarnimi interesi: nacionalne energetske agencije (odgovorne za izvajanje nacionalnih energetskih strategij in politik);  raziskovalne centre za obnovljive energetske vire (z visoko - strokovnimi internimi ekspertizami s področij tehnologij za izkoriščanje OVE na degradiranih površinah); gospodarske zbornice in združenja industrijskih deležnikov s področja OVE (osredotočeni na razvoj trgov in ustvarjanje zelenih delovnih mest) in banke, ki zagotavljajo potencialne investitorje za pilotne projekte in uporabne nasvete z vidika finančnih institucij pri razvoju projektnih aktivnosti.

Projekt M2RES je spodbudil trajnostni razvoj EU tako, da so zemljišča in območja, ki so svojo prvotno vrednost nepopravljivo izgubila, v platformah M2RES ponovno pridobila socialno in ekonomsko vrednost. M2RES pristop je temeljil na regionalnih javnih partnerstvih, kjer so bili oblikovani 40 vzorčnih investicijskih predlogov. Izmed teh predlogov je bilo izbranih 10 občin ali drugih deležnikov, ki so bili podprti tako pri izvedbi javnih zbiranj ponudb oz. privatnih iniciativ, kot tudi pri ocenjevanju prispelih ponudb za investicije v OVE na marginaliziranih področjih. Dva od omenjenih 10-ih projektov sta v projektu promovirana kot vzorčna javna investicijska projekta. V okviru projekta M2RES smo po metodologiji M2RES v MO Velenje in na nacionalni ravni izdelali kataster degradiranih površin in ocenili njihove energetske potenciale. Prav tako so bili za nekatere degradirane površine v MO Velenje izdelani tudi investicijski predlogi, ki pa zaradi finančnih razlogov še niso bili realizirani.

Za več informacij o projektu M2RES se obrnite na projekta-skupina@velenje.si.

M2RES partnerji

Partnerji v projektu M2RES poleg MO Velenje so bili: ENEA - Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (Italija), UCV - Union of Veneto Chambers of Commerce (Italija), CRES - Centre for Renewable Energy Sources and Savings (Grčija), ENERO - Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania (Romunija), ANRE - Romanian Energy Regulatory Authority (Romunija), CL SENES BAS - Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources – Bulgarian Accademy of Science (Bolgarija), CL SENES BAS - Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources – Bulgarian Accademy of Science (Bolgarija), ENEREA - Regional Energy Agency (Madžarska) in EEE - European Center for Renewable Energy Gussing (Avstrija).

IPA partnerji v projektu M2RES so bili: OU - Občina Ulcinj (Črna gora), MESP – Ministrstvo za okolje in prostor (Srbija) in EEC - Albania-EU Energy Efficiency Centre  (Albanija).

Članica opazovalka je bila UniCredit Leasing S.p.A (Italija).

Celotna vrednost projekta je znašala1.801.328,00  EUR. Vrednost deleža MO Velenje je znašala 170.120,00 EUR. MO Velenje je ta delež sofinancirala v višini petnajstih odstotkov, kar znaša 25.518,00  EUR.

Več informacij o izvedenem projektu M2RES najdete na uradni spletni strani.