SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

GUTS

GUTS - Green Urban Transport Systems je projekt, ki je namenjen promoviranju zelenih mest v srednji Evropi, ki uvajajo inovativne rešitve javnega transporta. S projektom smo združili mesta, ki so se odločila, da dolgoročno postanejo samozadostna glede na porabo energije in oskrbo sistemov javnega prevoza. V okviru projekta smo povečali ozaveščenost in sodelovanje na strani lokalnega transportnega sektorja, povečali  javno-zasebno sodelovanje in povečali izmenjavo izkušenj na meddržavnem nivoju.

V projektu smo sodelovali zelo raznovrstni partnerji: od lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij, transportnih podjetij do institucij znanja, ki so prispevala najnovejša dognanja na tehnoloških področjih in na področjih optimizacije sistemov javnega potniškega prometa.

V MO Velenje smo v okviru projekta GUTS izvedli več odmevnih dogodkov za promocijo javnega potniškega prometa in ekoloških prometnih tehnologij. Eden glavnih in trajnih rezultatov projekta GUTS v MO Velenje je inovativni sistem za realno-časovno informiranje potnikov Lokalca in uporabnikov sistema za izposojo mestnih koles BICY. Lokalc GUTS aplikacijo za pametne telefone z operacijskim sistemom Android, lahko uporabniki brezplačno naložijo in uporabljajo v trgovini Google Play, oz. na spletnem naslovu: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.guts.velenje.lokalc2&hl=sl.

Partnerji v projektu GUTS poleg MO Velenje so bili: Mestna občina Sopron (Madžarska), pokrajina Ferrara (Italija), Center odličnosti za obnovljive vire energije (OVE), učinkovito rabo energije (URE) ter okolje (Dunaj, Avstrija), Raziskovalni inštitut za ceste in mostove (Varšava, Poljska), Civilna iniciativa "NO GRAVITY" (Bratislava, Slovaška), Transportno podjetje KV (Karlowy Vary, Češka) in Lokalna Transportna Agencija (Ferrara, Italija). Projekt  je bil zaključen konec februarja 2013.

Celotna vrednost projekta je bila 2.052.215,00 EUR. Vrednost deleža MO Velenje je znašala 183.156,00 EUR. MO Velenje je ta delež sofinancirala v višini petnajstih odstotkov, kar znaša 27.473,40 EUR.

Več informacij o izvedem projektu GUTS najdete na uradni spletni strani.

The GUTS elektronske novice

1. izdaja (579 KB)
2. izdaja (337 KB)
3. izdaja (979 KB)
4. izdaja (657 KB)
Ta dokument je bil pripravljen ob finančni pomoči Evropske unije. Za vsebino tega dokumenta je izključno odgovoren avtor in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališče Evropske unije.