SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Podjetniški center Standard

Organ upravljanja: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Naziv operacije: Podjetniški center Standard

Projekt se je izvajal v okviru 8. javnega poziva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za Razvoj regij, osnovni namen pa je bil zagotovitev finančno ugodnih prostorskih pogojev za novo nastajajoča podjetja na področju MO Velenje. V okviru projekta smo izvedli nakup 1846 kvadratnih metrov prostorov v objektu Standard, uspešno obnovili prostore ter kupili pisarniško in informacijsko opremo za delovanje objekta.

Upravičenec: Mestna občina Velenje

Skupna višina stroškov operacije znaša 1.695.666 EUR, iz javnih virov sofinancirana v višini 1.319.335 EUR. Operacija se je izvajala od 8. januarja 2014 do 30. septembra 2015.

Kontaktna oseba:  Rok MATJAŽ

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi je bil sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov.