SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

Organ upravljanja: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Naziv operacije: Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

Projekt se je izvajal v okviru 8. javnega poziva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za Razvoj regij, osnovni namen pa je bil spodbujanje in podpora razvoju mladim perspektivnim podjetjem na področju MO Velenje in SAŠA subregije. Z operacijo smo vzpostavili prepoznavno podporno okolje (podjetniški inkubator, start-up in coworking skupnost) z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju.

Upravičenec: Mestna občina Velenje

Skupna višina stroškov operacije znaša 156.402,70 EUR, iz javnih virov sofinancirana v višini 104.788,77 EUR. Operacija se je izvajala od 8. januarja 2014 do 30. septembra 2015.

Kontaktna oseba:  Rok MATJAŽ

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi je bil sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov.