SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Občina po meri invalidov

Mestna občina Velenje je leta 2004 prejela listino »Občina po meri invalidov«. S sprejemom listine se je občina zavezala k obveščanju o težavah, spodbujanju in izvajanju konkretnih aktivnosti v smeri odpravljanja raznovrstnih ovir, s katerimi se srečujejo invalidi v Velenju. Ena izmed prioritetnih nalog je stalen pretok informacij in vsebin pri zagotavljanju enakih možnosti ter krepitev socialne vključenosti invalidnih oseb v življenje lokalne skupnosti. Zavedamo se, kako pomembna je dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov, saj je to temeljni pogoj za uresničevanje pravice do enakih možnosti invalidnih oseb. Zagotoviti želimo kontinuirano izvajanje programov in storitev s področij športa in rekreacije, kulture, vzgoje in izobraževanja ter zdravja, socialnega varstva in zaposlovanja za aktivno vključevanje invalidnih oseb v vsakdanje življenje lokalne skupnosti.  

 

V okviru projekta deluje Svet za invalide Mestne občine Velenje, ki ga sestavljajo predstavniki naslednjih društev, organizacij in podjetij:

 • Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje
 • Društvo Invalid Konovo
 • Odbor invalidov Mestne občine Velenje
 • Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje
 • Društvo Sožitje Velenje
 • Društvo diabetikov Velenje
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Izpostava Velenje
 • Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje
 • Center za socialno delo Velenje
 • Območno združenje Rdečega križa Velenje
 • Zdravstveni dom Velenje
 • Inštitut Integra
 • predstavnik osnovnih in srednjih šol
 • predstavnik imenovan s strani Sveta Mestne občine Velenje.

Program za izboljšanje življenja invalidov
Na Mestni občini Velenje vsaka štiri leta pripravimo program za izboljšanje življenja invalidov v občini. Trenutno je v veljavi program za obdobje 2018–2021, ki je bil sprejet 29. januarja 2019 na seji Sveta Mestne občine Velenje. S programom nadaljujemo z uspešno in ustaljeno prakso sistematičnega načrtovanja ukrepov na področju zagotavljanja dostopnosti. Program vsebuje nabor ukrepov, katerih nosilci so organi Mestne občine Velenje ter posamezni javni zavodi, javna podjetja, društva in ostale institucije v Mestni občini Velenje. Ukrepi so oblikovani bodisi kot njihove redne naloge (ki jih ti izvajajo kot zakonsko obvezo ali v okviru osnovnega poslanstva oziroma dejavnosti) bodisi kot ukrepi projektne narave (enkratna izvedba). Program lahko preberete na tej povezavi.


Poročila o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV

Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2013
- Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2014
- Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2015
- Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2016
- Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2017
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2018
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2019


Kontaktna oseba:
Nina Korelc, svetovalka Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje;
telefon: (03) 8961 738 / nina.korelc@velenje.si


Pomembne povezave