SI

Poslovno stanovanjski objekt Gorica

Namen projekta: Na prostoru današnjega poslovnega objekta (nekdanji Merx) predvidevamo izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta površine cca 2300 kvadratnih metrov, ki bo poleg poslovnih prostorov nudil:

  • večnamensko dvorano, namenjeno delovanju in potrebam KS Gorica,
  • parkirno hišo s 500 parkirnimi mesti in možnostjo njihovega odkupa ali najema,
  • okoli 130 stanovanj.

Na območju Gorice predvidevamo zgostitev pozidave z veljavnimi lokacijskimi načrti na območjih vrtičkov pod graščino Gorica (cca 15 enot) in v dolini od avtobusnega obračališča proti bencinski postaji (cca 25 stanovanjskih enot). Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija.