SI

Sončni park

Namen projekta: Z dodajanjem novih vsebin na lokaciji Sončnega parka, bomo z rekreacijskimi, izobraževalnimi, razvojnimi, umetnostnimi, kulturnimi, turističnimi in doživljajskimi aktivnostmi oživeli omenjeno lokacijo ter neposredno mesto Velenje. Celotni projekt ima pomemben demonstracijski značaj uporabe modelov učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije – sončne energije na javnih površinah.

S postavitvijo energetsko pasivnega objekta in z izobraževalnimi vsebinami v objektu bomo neposredno in posredno vplivali na zmanjšanje rabe energije ter s tem tudi zmanjšanje emisije CO v okolje. Vplivali bomo na energetsko ozaveščenost prebivalcev na nacionalnem nivoju, kot tudi na lokalne, regionalne in nacionalne oblasti. Sončni park bo evropski primer celostnega reševanja energetske samozadostnosti dane lokacije na osnovi sončnega vira energije ter bo podlaga za multidisciplinarne storitve in multiplikativnost pasivnih ter solarnih tehnologij na druge javne površine. Inovativne implementirane vsebine na temo izkoriščanja sončnega vira energije so zasnovani kot demonstracijski modeli, ki bodo celostno prikazovali trajnostni energetski razvoj, varstvo okolja in zmanjšanje negativnih vplivov na klimatske spremembe, na različne načine, primerne za vse ciljne skupine.

Projekt je Mestna občina Velenje prijavila za pridobitev nepovratnih sredstev iz programa LIFE +, projekt bo trajal od leta 2008 do leta 2012.