SI

Smučarsko-skakalni center

V letu 2013 smo zaradi tehnične neustreznosti skakalne naprave in zaradi neusklajenosti izgrajenega objekta z gradbenim dovoljenjem sprejeli odločitev porušitve skakalnice K85. Na tem območju imamo v načrtu zgraditi dve manjši skakalnici (K35 in K55), ki bosta ustrezali novi tehniki skakanja in bosta primerni za trening mlajših selekcij v ženski in moški konkurenci.

V letu 2014 smo bili primorani nameniti, sicer za izgradnjo predvidena sredstva, predvsem glede na opozorilo geologov in vidne deformacije celotnega terena, v sanacijo celotne brežine spodnjega dela Grajskega hriba in preprečiti nadaljnje drsenje tal. S tem smo preprečili ogroženost same poti na grad in morebitne vplive drsenja tudi na sam Velenjski grad.

V letu 2015 je bila pridobljena dokumentacija za izvedbo(PZI) za izgradnjo dveh novih skakalnic (K55 in K35). Sedaj je v pripravi razpis za izvedbo del.
Razpis bo objavljen konec meseca februarja oz. v začetku meseca marca.
Dela bodo zaključena predvidoma v jesenskem času (I. faza).