SI

Q Občina

Na strokovnem srečanju »Dnevi županov«, ki je potekalo 8. in 9. aprila 2008 na Bledu, je bila Mestna občina Velenje razglašena za občino z najboljšo prakso e-poslovanja v državi ter je prejela priznanje »Q-občina 2008«.

Po mnenju strokovne komisije, ki so jo sestavljali predstavniki Ministrstva za javno upravo, Direktorata za informacijsko družbo pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Fakultete za družbene vede, Mestna občina Velenje od vseh prijavljenih občin izkazuje najvišjo raven kakovosti e-poslovanja. 

V Mestni občini Velenje se trudimo zagotavljati kar se da visok nivo informacijskih storitev, tako v okviru delovanja občinske uprave kakor z vidika poslovanja z občani, že od leta 1999. Takrat je  pod vodstvom Alojza Slavka Hudarina zaživel projekt e-mesto, ki je združil tovrstna prizadevanja občine in znanje velenjskih podjetij (IPAK, PIA, TrendNET) s področja informacijskih tehnologij.

Dnevno posodabljamo spletni portal, ki je namenjen občanom in vsem drugim, ki iščejo informacije o delu občinske uprave ali o Velenju nasploh. Na portalu objvaljamo dnevno aktualne novice in informacije o delovanju uprave ter tudi podatke o vremenu in onesnaženju zraka, neposredno prenašamo in arhiviramo prenos sej Sveta Mestne občine Velenje.

Vsem občanom omogočamo pridobitev brezplačnega elektronskega naslova, občanom in društvom ponujamo tudi brezplačno gostovanje z njihovimi spletnimi stranmi na občinskem strežniku.
Preko portala lahko vzpostavite stik s člani Sveta Mestne občine Velenje, v pregledovalniku PISO in iObčina pa si lahko ogledate javne prostorske podatke.

Od leta 2004 lahko na naši spletni strani in preko portala e-uprava.si (od leta 2006) oddajate spletne vloge s plačilom upravne takse, podpisane z elektronskim certifikatom.
Spodbujamo aktivno sodelovanje vseh zaposlenih pri razvoju e-poslovanja, saj lahko le tako uspešno nadgrajujemo in posodabljamo občinski informacijski sistem. Vsi zaposleni pri svojem delu uporabljajo občinski informacijsko-dokumentni sistem (ODOS), elektronsko pošto, koledar in programska pisarniška orodja.

Že pred leti smo izvedli izobraževanje zaposlenih za pridobitev ECDL certifikata, vsako leto pa opravimo tudi redno preverjanje IKT znanj in veščin vseh zaposlenih ter organiziramo seminarje, katerih vsebino oblikujemo na podlagi rezultatov preverjanj.