SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Free

Namen projekta FREE – From Research to Enterprise, sofinanciranega s strani Programa teritorialnega sodelovanja na področju Srednje Evrope, je bil povezovanja razvojno – raziskovalne sfere, ki deluje v okviru izobražavalnih inštitucij, z gospodarstvom.


Cilj projekta je nastanek novih, inovativnih, R&R naravnanih podjetij. Aktivnosti projekta  omogočajo bomo aktivno povezovanje in prehajanje ljudi in znanj iz fakultet v industrijo.


Celotna vrednost projekta je znašala 1.832.310 EUR. Vrednost deleža MO Velenje 229.675,00 EUR, s strani EU sofinancirano 85% (195.223,75 EUR). Projekt je trajal 36 mesecev – od novembra 2008, do oktobra 2011.


Vodilni partner je bil Univerza v Debrecenu (Madžarska), ostali partnerji ob MO Velenje pa še TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o. (Slovenija), Centuria RIT (Italija), Amitié  (Italija), Public Corporation for Brownfield Regeneration Klimentovska a.s. (Češka), Wroclaw University of Technology, Wroclaw Centre for Technology Transfer (Poljska).


V okviru projekta smo v letih 2010 in 2011 izdelali srednjeevropski web register R&R, v letu 2009 razvili modele »prenosa tehnologij« v specifičnih okoljih, v letu 2010 pa vzpostavili mednarodno mrežo »mediatorjev inovativnosti«.