SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I.

Investitor MO Velenje je na parcelah št. 2710/1, 2710/2 in 2702/2 k.o. Velenje zgradil dozidek k obstoječemu vrtcu Vrtiljak. Objekt je umeščen kot nizkoenergetski objekt.

MO Velenje, je zaradi potreb po zagotovitvi varstva predšolskih otrok v svojem okrožju, zgradila dozidek k obstoječemu vrtcu Vrtiljak, zaradi pomanjkanja prostorov. Do dokončanja investicije smo prostorsko stisko reševali s tremi kontejnerji. Sedaj je ostal v uporabi samo eden, katerega smo legalizirali.

Osnovni razlog za investicijo je bil v tem, da se otrokom v vrtcu zagotovi ustrezne prostore za izvajanje dejavnosti 4-ih oddelkov nižje starostne stopnje ter vzgojno-izobraževalnega procesa. Ti prostorski pogoji pomenijo zdravo in varno bivalno okolje, upoštevanje zahtev pedagoške stroke in razvoja sodobne učne tehnologije in veljavnih prostorskih standardov in normativov za vrtec, funkcionalnost in fleksibilnost dozidka ter upoštevanje ekološkega vidika.

Objekt je zgrajen kot nizkoenergetski objekt. To pomeni, da ima talno ogrevanje, stavbno pohištvo (okna in vrata) ustrezajo zahtevanim tehničnim predpisom pravilnika PURES, toplotna prehodnost posameznih konstrukcij po standardih. Ravna streha ima »zeleno« streho, ki omogoča uporabo padavinske vode.

Objekt obsega vezni hodnik, štiri igralnice s pripadajočimi prostori. Bruto površina dozidka je 840,25 m2 (od tega dozidek objekta 684,01 m2, zunanje pokrite terase 132,00 m2, nadstreški 25,24 m2).

Cena izgradnje je bila 817.001,11 €, od tega je sredstev SVLR-ja: 526.779,00 €.

Končna cena je bila 863.000,00 € (dodatna ograja, asfaltiranje dvorišča …).